ค่ายรถยนต์ของคนไทย

Home / Cars / ค่ายรถยนต์ของคนไทย
ค่ายรถยนต์ของคนไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ยานพาหนะรถยนต์ เพื่อใช้ในการขับขี่  การขนส่ง และเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเราสามารถจำแนกรถยนต์ดังกล่าวออกเป็นหลากหลายประเภท เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล   รถกระบะเพื่อการพาณิชย์…

ค่ายรถยนต์ของคนไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ยานพาหนะรถยนต์ เพื่อใช้ในการขับขี่  การขนส่ง และเพื่อการพาณิชย์

ซึ่งเราสามารถจำแนกรถยนต์ดังกล่าวออกเป็นหลากหลายประเภท เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล   รถกระบะเพื่อการพาณิชย์ รถกระบะดัดแปลง (PPV ) และรถยนต์อเนกประสงค์ ( SUV ) โดยผู้ใช้รถยนต์จะพิจารณาเลือกใช้รถยนต์แต่ละประเภทตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้งาน  

ซึ่งค่ายรถยนต์ที่จัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

  • รถยนต์ที่ผลิตจากเอเชีย ประกอบด้วยยี่ห้อ TOYOTA, HONDA, ISUZU,  NISSAN MITSUBISHI, MAZDA, SUZUKI, MG   
  • รถยนต์ที่ผลิตจากยุโรป ประกอบด้วยยี่ห้อ BENZ, BMW, VOLVO, PEUGEOT,  AUDI

ประเทศไทยมีการใช้รถยนต์ในจำนวนมาก แต่น่าประหลาดใจรถยนต์ที่ใช้งานภายในประเทศ ไม่มียี่ห้อไหนเลย ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของยี่ห้อรถยนต์เลย

คำถาม  : ประเทศไทยมีรถยนต์ที่ผลิตด้วยตัวองไหม ?

ตอบ     : มีที่เห็นวิ่งในท้องถนนคือ ยี่ห้อ ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด  

บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด  ก่อสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์แบบครบวงจร โดยบริษัทไทยรุ่งยูนี่ยนคาร์ จะทำการดัดแปลงรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ที่มีจำหน่ายในประเทศให้เป็นรถยนต์เอนกประสงค์ 7 ที่นั่ง  และที่เราเห็นชัดเจนคือรถตรวจการณ์ลาดตระเวรทางการทหาร ( MUA4 )                             

เมื่อเข้าไปดูรายละเอียดของรถยนต์ยี่ห้อไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์  จะเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากค่าย TOYOTA ISUZU NISSAN และ CHEVROLET  และนำมาดัดแปลงตัวถังให้เป็นรถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง โดยใช้เครื่องยนต์ และคัทซีเดิมของรถยนต์นั้นๆ   และในปัจจุบันได้มีการทำโครงสร้างตัวถังใหม่ แต่ยังคงใช้เครื่องยนต์ และช่วงล่างของรถยนต์โตโยต้า เป็นหลัก   

 แล้วทำไมประชาชนคนไทยถึงไม่นิยมรถยนต์ที่ผลิตโดยบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ?

ก็เพราะอะไหล่ตัวถัง และชิ้นส่วนภายในรถยนต์ของไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ไม่สามารถหาซื้อตามร้านอะไหล่ทั่วไปได้ ถัดมาพบปัญหาเรื่องของศูนย์บริการที่มีจำนวนไม่เพียงพอ  และสิ่งสุดท้ายคือ เวลาขายต่อราคาค่อนข้างต่ำมาก

บทสรุปของรถยนต์ที่ผลิตโดยคนไทยตัวอย่างเช่น บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จึงไม่ได้รับความนิยมในกลุ่ม

ของประชาชนคนไทยก็ด้วยเหตุผลที่ได้อธิบายไว้ด้านบน  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารถยนต์ที่ผลิตที่ประเทศไทยไม่ดี เพียงแต่มีความยากในการหาอะไหล่ชิ้นส่วนบางชิ้นเท่านั้น แต่ภาพรวมมีมาตราฐาน และความปลอดภัยเหมือนกับรถยนต์ที่มีการจัดจำหน่ายภายในประเทศทุกยี่ห้อ