1
ไปที่เมนูประกาศขายรถ

2
กรอกข้อมูลรถของคุณ

howto 1 - 51509
3
คลิกถัดไปเพื่อดูหน้าพรีวิว

4
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

howto 2 - 51509
5
กดแก้ไขหากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล

6
กด Publish เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

7
หลังจากนั้นคุณจะได้รับ QR code สำหรับรถของคุณ