คิดจะเปลี่ยนสีรถ ซ่อมสีรถ ต้องเลือกแบบไหนถึงจะไม่เจ็บตัว

Home / Cars / คิดจะเปลี่ยนสีรถ ซ่อมสีรถ ต้องเลือกแบบไหนถึงจะไม่เจ็บตัว
ปัจจัยที่ทำให้คนใช้รถยนต์ต้องการทำสีรถ ก็มีทั้งต้องการเปลี่ยนสีทั้งคัน เพื่อสร้างความสวยงามตามความชอบ เป็นการตกแต่งอีกรูปแบบหนึ่ง และอีกปัจจัยก็คือตัวรถเป็นรอย สีถลอก ก็เลยต้องการซ่อมสีรถเพื่อให้กลับมาสวยงามไร้ที่ติเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม การทำสีรถนั้นย่อมแปลว่าการสีที่จะถูกนำมาใช้จะไม่ใช่สีตามต้นแบบ คุณภาพของสีที่จะเอามาเปลี่ยนย่อมมีผลต่อรถยนต์ของคุณ…

ปัจจัยที่ทำให้คนใช้รถยนต์ต้องการทำสีรถ ก็มีทั้งต้องการเปลี่ยนสีทั้งคัน เพื่อสร้างความสวยงามตามความชอบ เป็นการตกแต่งอีกรูปแบบหนึ่ง และอีกปัจจัยก็คือตัวรถเป็นรอย สีถลอก ก็เลยต้องการซ่อมสีรถเพื่อให้กลับมาสวยงามไร้ที่ติเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม การทำสีรถนั้นย่อมแปลว่าการสีที่จะถูกนำมาใช้จะไม่ใช่สีตามต้นแบบ คุณภาพของสีที่จะเอามาเปลี่ยนย่อมมีผลต่อรถยนต์ของคุณ ดังนั้นควรรู้จักประเภทของสีรถยนต์ เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับรถยนต์ของคุณมากที่สุด

ประเภทของสีสำหรับรถยนต์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. สี OEM

เป็นสีที่ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์ที่มีตู้อบสี โดยสีชนิดนี้มีเพียงองค์ประกอบเดียว ในการใช้งานอาจนำมาผสมกับตัวทำละลายเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น ซึ่งสีชนิดนี้จะมีฟิล์มสีที่มีคุณภาพดีมาก ความแข็งแรงของชั้นฟิล์มสีสูง ตัวสีมีการยึดเกาะที่ดีเป็นอย่างมาก มีความเงางาม เนื้อสีสวย ทนต่อแสงแดด ไม่ซีดจางง่าย มีความคงทนสูงต่อตัวทำละลายเช่นทินเนอร์ ทั้งยังทนทานต่อสารเคมีต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบรกได้ดี

2. สี 1K

หรือที่คนจะเรียกว่าสีแห้งเร็ว ซึ่งสี 1K มีต้นทุนที่ถูกกว่าสีประเภทอื่น คุณสมบัติของสีแห้งเร็วกว่าประเภทอื่น ๆ สามารถรอรับรถได้ไม่เกิน 1 วัน แต่ด้วยความที่มันแห้งเร็ว ทำให้การยึดเกาะของสีไม่ดีเท่าสีประเภทอื่น ทำให้ขาดความทนทาน ซีดจางได้ง่าย มีอายุได้ประมาณ 3 ปีเท่านั้น

3. สี 2K

สีชนิดนี้เป็นสีที่แห้งช้า ทว่าหลังจากแห้งแล้วจะมีคุณสมบัติที่ดี มีชั้นฟิล์มสีชั้นสูง มีความทนทาน ยึดเกาะได้ดี มีความเงางาม ทนทานต่อแดด ไม่ซีดจางง่าย ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับสี OME แต่เหมาะกับอู่และศูนย์ซ่อม เพราะไม่ต้องทำสีแบบอบในอุณหภูมิสูงแบบในโรงงาน

แล้วควรเลือกสีแบบไหนดี

สี OEM เป็นสีที่อยู่ในโรงงานผลิตรถยนต์ คงเป็นไปได้ยากที่จะเปลี่ยนสีรถมาใช้สีชนิดนี้ ดังนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาเลือกกันระหว่างสี 1K และสี 2K ซึ่งตัวสี 2K จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่า โดยตัวชี้วัดจะอยู่ที่ระยะเวลาการแห้งตัวของสี ซึ่งสี 2K จะแห้งช้ากว่า ซึ่งการแห้งช้าจะทำให้ชั้น Resin ในเนื้อสีสามารถทำ ปฏิกิริยากับ Hardner ได้อย่างเต็มที่ ผลที่ได้คือ ชั้นฟิล์มสีมีความหนา เป็นชั้นฟิล์มสีชั้นสูง ส่งผลต่อความทนทาน ความเงางาม ทนต่อแดดและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ นั่นแปลว่าทำให้ม่านั่นเองครับ

image003 91 - 53394
Cr : http://a2tdesign.igetweb.com

แล้วต้องเลือกอู่ซ่อมสีหรืออู่เปลี่ยนสีรถอย่างไร

แน่นอนว่าก็ต้องเลือกศูนย์ซ่อมสีรถที่ได้มาตรฐาน อันดับแรกสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าว่าภายในศูนย์นั้นมีความสะอาดหรือไม่ เครื่องมือต้องวางอย่างเป็นระเบียบหรือเปล่า ภายในศูนย์ควรมีการจัดแบ่งสัดส่วนของการให้บริการอย่างชัดเจน มีห้องพ่นสีที่ปลอดฝุ่น ในส่วนของศูนย์บริการซ่อมสีที่มีตู้อบสีนั้น ในบ้านเราหาได้ค่อนข้างยาก เพราะมีต้นทุนที่สูง จะเห็นในโรงงานผลิตรถยนต์เท่านั้น นอกจากนี้ก็ควรจะมีเครื่องมือดับเพลิงและสัญญาณเตือนฉุกเฉินต่าง ๆ ส่วนอื่น ๆ ก็เป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเจ้าของรถยนต์กับช่างด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการบอกกันปากต่อปากว่าช่างคนนี้ดี ฝีมือเยี่ยม ทำให้อยากมาใช้บริการด้วย

เปลี่ยนสีรถอย่าลืมแจ้งขนส่ง

ตามข้อกฏหมาย พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 13 ว่าด้วยเรื่องเปลี่ยนสีรถยนต์ ระบุไว้ว่าหากมีการ เปลี่ยนสีรถ ให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

โดยรถยนต์ที่เข้าข่ายว่าต้องแจ้งเรื่องเปลี่ยนสีรถยนต์ก็คือ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 30% ของพื้นที่ตัวถังรถทั้งหมด เช่น หากเปลี่ยนแค่บางจุดอย่างเปลี่ยนสีฝาเปิดถังน้ำมัน เปลี่ยนสีกระจกรถ ไม่จำเป็นต้องแจ้ง แต่หากเปลี่ยนในส่วนของฝากระโปรงหน้ารถ หรือกระโปรงท้ายรถให้เป็นอีกสีที่แตกต่างจากสีเดิมที่จดทะเบียนไว้ กรณีนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสีเกิน 30% ของรถ ตลอดจนการเปลี่ยนสีทั้งคัน จำเป็นต้องแจ้งกรมการขนส่งทางบก หากไม่แจ้งจะมีความผิดตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 13, มาตรา 60 ต้องโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับ

หลักฐานที่ใช้ในการเปลี่ยนสีรถ

  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
  • หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสี

ขั้นตอนการดำเนินการ

  • ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ
  • ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐานและผลผ่านการตรวจสอบรถ
  • ชำระค่าธรรมเนียม
  • รอรับเอกสารคืน
image004 22 - 53394
Cr : www.fineartamerica.com
image006 19 - 53394
Cr : www.fineartamerica.com

เมื่อเรารู้สีที่เหมาะสำหรับใช้เปลี่ยนสีรถยนต์แล้ว เราก็ต้องไม่ลืมเรื่องของผู้ให้บริการเปลี่ยนสีรถด้วย เพราะการที่จะทำให้สีรถยนต์ดูสวยงามสมบูรณ์ที่สุด จะมีองค์ประกอบในเรื่องของยี่ห้อสี อุปกรณ์ในการเปลี่ยนสี ตลอดจนฝีมือของช่าง ที่ควรจะมีความชำนาญสูงมาก ๆ หากองค์ประกอบทุกอย่างดีหมด ผมเชื่อว่าคุณจะได้รถยนต์สีใหม่ที่สวยงามเทียบชั้นรถใหม่ ๆ ที่ออกมาจากโรงงานเลย และสุดท้ายคือหากคุณเปลี่ยนสีรถอย่าลืมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายขนส่งด้วยนะครับ


เข้าชม ตลาดรถ และโพสต์ขายรถของท่านได้ที่ ตลาดรถ รถมือสอง รถบ้าน

เช็คราคาซื้อ รถใหม่ รถมือสองได้ที่นี่ เช็คราคารถใหม่ รถมือสอง ฟรี!

เช็คราคาคงเหลือของรถของคุณได้ที่นี่ เช็คราคารถของคุณ ฟรี!

เข้าอ่านบทความรีวิวรถต่างๆ ได้ที่ รีวิวรถยนต์

เข้าอ่านบทความไลฟ์สไตล์ และ เกร็ดความรู้ ต่างๆ ได้ที่นี่ ไลฟ์สไตล์ /เรียนรู้เรื่องรถ

เข้าชมบทความอัพเดท ข่าวสารในวงการรถยนต์ ได้ที่นี่

สนใจเรื่องการประมูลรถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มอตโต้ อ๊อคชั่น

Advertisement

Advertisement