พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นสำคัญอย่างไร แล้วทำไมต้องต่อทุกปี

Home / Cars / พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นสำคัญอย่างไร แล้วทำไมต้องต่อทุกปี
สำหรับผู้ซื้อรถยนต์หน้าใหม่นั้นคงจะมีคำถามอยู่ในหัวที่ว่า “พ.ร.บ. รถยนต์” คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อผู้ใช้รถ โดย พ.ร.บ. รถยนต์ คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นข้อกำหนด…

สำหรับผู้ซื้อรถยนต์หน้าใหม่นั้นคงจะมีคำถามอยู่ในหัวที่ว่า “พ.ร.บ. รถยนต์” คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อผู้ใช้รถ โดย พ.ร.บ. รถยนต์ คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นข้อกำหนด ทางกฎหมายของประเทศไทย ที่จะบังคับให้เจ้าของรถทุกคันต้องทำ หากขัดขืนไม่ทำจะถือว่าผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นรถ มอเตอร์ไซค์, รถยนต์ส่วนตัว หรือรถบรรทุก ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องต่ออายุประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับทุก ๆ ปี จึงจะสามารถต่ออายุภาษีรถยนต์ประจำปีได้ ซึ่งจะมีค่าเบี้ยประกันต่างกันไปตามขนาด และชนิดเครื่องยนต์

ถ้าหากมีการฝ่าฝืนไม่ทำพ.ร.บ. หรือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เจ้าของรถจะมีโทษตามกฎหมาย นั่นคือเจ้าของรถ, ผู้เช่าซื้อรถ หรือเจ้าของรถที่นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ที่ไม่จัดให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. นี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท รวมทั้ง ผู้ใดนำรถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ.นี้มาใช้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

แล้ว พ.ร.บ. รถยนต์ให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง?

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ได้บัญญัติขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่ได้รับ บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากรถ จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับการรักษาพยาบาล อย่างเร่งด่วน ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร ทั้งที่อยู่ภายในรถหรือภายนอกรถ เป็นผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร หรือเจ้าของรถ ซึ่งทางบริษัทประกันฯ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือ ค่าปลงศพทันที โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

แต่ทั้งนี้ วงเงินที่จะเอาประกันภัยนั้นมีจำนวนที่ค่อนข้างน้อย ไม่ครอบคลุมความเสียหาย หรือ การสูญหายของรถยนต์ที่เกิดขึ้น เจ้าของรถมักจะนิยมทำประกันภัยภาคสมัครใจร่วมด้วย นั่นคือประกันชั้น 1, 2+, 3+ หรือ 3 ที่เราเคยได้ยินกัน เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่า พ.ร.บ.

พ.ร.บ. รถยนต์นั้น เราจะเคลมอะไรได้บ้าง?

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเรา สิ่งที่เราสามารถเคลมได้เลยคือ ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยสามารถเคลมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด ได้แก่

 1. บาดเจ็บ สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ โดยจะจ่ายตามที่มีการจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน และหากในระยะเวลาต่อมา เกิดการทุพพลภาพหรือพิการ ทางบริษัทประกันฯ ก็จะเพิ่มอีก แต่รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน
 2. ทุพพลภาพ สามารถเคลมค่าเสียหายได้ ซึ่งทาง พ.ร.บ. จะจ่ายค่าเสียหายในเบื้องต้นให้ไม่เกินจาก 35,000 บาทต่อคน
 3. เสียชีวิต ทาง พ.ร.บ. จะจ่ายเงินชดใช้ค่าทำศพให้ โดยจะจ่ายที่ 35,000 บาทต่อคน แต่หากเสียชีวิตหลังจากการรักษาพยาบาลตามข้อ 1 ทาง พ.ร.บ. ก็จะจ่ายไม่เกิน 65,000 บาท

สำหรับค่าเสียหายส่วนเกิน นั้นคือค่าชดเชยหลังจากที่มีการพิสูจน์ความผิดแล้ว โดยบริษัทประกันภัยที่เป็นฝ่ายผิด จะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัย/ทายาทผู้ประสบภัย ซึ่งแบ่งเป็นกรณีต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. กรณีบาดเจ็บ จะจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล รวมค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 80,000 บาท
 2. กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือมีการสูญเสียอวัยวะ จะจ่ายชดเชยทั้งหมดเป็นจำนวน 300,000 บาท โดยรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย

วิธีการเคลม พ.ร.บ. รถยนต์

สำหรับวิธีการเคลม พ.ร.บ. รถยนต์ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น เราสามารถเคลมได้ตามประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้

 1. การเคลมค่าเสียหายกรณีบาดเจ็บ ให้นำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นกับทางบริษัทประกันฯ เพื่อขอเคลม ได้แก่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุ
  • ใบเสร็จต้นฉบับจากโรงพยาบาล
  • ใบรับรองแพทย์
  • หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (กรณีทุพพลภาพ)
  • บันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยอันเนื่องมาจากรถ
 2. การเคลมค่าเสียหายจากการเสียชีวิต ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้ ไปยื่นกับทางบริษัท ได้แก่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุ
  • สำเนาบัตรประชาชนทายาท สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบมรณบัตร
  • สำเนาบันทึกประจำวันพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่า บุคคลนั้นถึงแก่ความตายเพราะการประสบภัยอันเนื่องมาจากรถ

บทความที่ใกล้เคียง

บทความ 1 ยึดได้ไง! กฎหมายที่ปฏิเสธตำรวจไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

บทความ 2 ขับรถฝ่าไฟเหลือง ผิดกฎหมายจราจรหรือไม่ ?

บทความ 3 เกร็ดความรู้ อัตราค่าปรับเมื่อทำผิดกฎจราจรที่เราควรรู้


เข้าชม ตลาดรถ และโพสต์ขายรถของท่านได้ที่ ตลาดรถ รถมือสอง รถบ้าน

เช็คราคาซื้อ รถใหม่ รถมือสองได้ที่นี่ เช็คราคารถใหม่ รถมือสอง ฟรี!

เช็คราคาคงเหลือของรถของคุณได้ที่นี่ เช็คราคารถของคุณ ฟรี!

เข้าอ่านบทความรีวิวรถต่างๆ ได้ที่  รีวิวรถยนต์

เข้าอ่านบทความไลฟ์สไตล์ และ เกร็ดความรู้ ต่างๆ ได้ที่นี่ ไลฟ์สไตล์ /เรียนรู้เรื่องรถ

เข้าชมบทความอัพเดท ข่าวสารในวงการรถยนต์ ได้ที่นี่

สนใจเรื่องการประมูลรถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มอตโต้ อ๊อคชั่น 

Advertisement

Advertisement