วิธีสอบใบขับขี่ปี 2563 ต้องทำอย่างไรบ้าง

Home / Cars / วิธีสอบใบขับขี่ปี 2563 ต้องทำอย่างไรบ้าง
การสอบใบขับขี่เป็นการวัดระดับว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น หากคนขับไม่มีใบขับขี่จะถือว่าผิดกฎหมายทุกกรณีและต้องได้รับบทลงโทษตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ทั้งนี้การสอบใขขับขี่จะต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้ และเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้ที่จะสอบใบขับขี่ อายุ…

การสอบใบขับขี่เป็นการวัดระดับว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น หากคนขับไม่มีใบขับขี่จะถือว่าผิดกฎหมายทุกกรณีและต้องได้รับบทลงโทษตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ทั้งนี้การสอบใขขับขี่จะต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้ และเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะสอบใบขับขี่

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ สำหรับสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ (ไม่เกิน 110 ซี.ซี.) และเมื่ออายุ 18 ปีบริบูรณ์ จะไม่จำกัด ซี.ซี.
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ จึงจะสอบใขขับขี่รถยนต์ได้ โดยต้องไม่มีความบกพร่องทางสายตา (ตาบอด, ตาบอดสี) หากพิการด้านอื่นขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ขนส่งได้

2. เอกสารใช้สอบใบขับขี่รถยนต์

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • ใบรับรองการอบรม (กรณีผู้ทำการอบรมนอกกรมขนส่ง)

3. การจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรม

กรมการขนส่งทางบกเปิดให้จองคิวอบรมสอบใบขับขี่ล่วงหน้าผ่านระบบอนไลน์ที่แอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ดังนี้

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue และสมัครเข้าใช้งาน
 • เลือกจังหวัดและสำนักงานขนส่งที่สะดวก
 • เลือกหัวข้อ ขอรับใบอนุญาต (สอบใหม่ หรือขาดต่อเกิน 1 ปีขึ้นไป)
 • เลือกวันที่ต้องการ โดยระบบจะแจ้งจำนวนผู้เข้ารับการอบรมว่าเต็มหรือไม่แล้วกด “ยืนยันการจอง”
 • ระบบจะขึ้นใบนัดการจองที่ระบุ วัน เวลา ประเภท และสถานที่ นั่นแสดงว่าคุณได้ทำการจองวันอบรมเป็นที่เรียบร้อย

4. กฎระเบียบการสอบใบขับขี่

 • การอบรมจะใช้เวลาทั้งหมด 5 ชั่วโมง​ และมีค่าธรรมเนียมไม่เกิน 500 บาท โดยต้องแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ โดยยื่นเอกสารตั้งแต่เวลา 07.45 – 08.30 น. หากไม่ติดต่อในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และต้องทำการจองคิวใหม่
 • ในกรณีทุพพลภาพ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจองคิวอบรม 

5. การทดสอบสมรรถนะร่างกาย

ผู้ที่จะสอบใบขับขี่ต้องทดสอบตาบอดสี (เขียว-เหลือง-แดง) ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบการตอบสนองของเท้า

6. ข้อสอบใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่เป็นแบบปรนัยเชิงวิเคราะห์ เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขับขี่ โดยจะทำการสุ่มข้อสอบจำนวน 50 ข้อ มีให้เลือก ก-ง ซึ่งผู้เข้าสอบต้องทำให้ได้ร้อยละ 90 ของข้อสอบทั้งหมด หรือ 45 ข้อนั่นเอง และหากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ขั้นตอนทั้งหมดจะถูกหยุดลงและให้กลับมาสอบใหม่วันหลัง กำหนดเวลาไว้ไม่เกิน 90 วัน

ท่าสอบใบขับขี่รถยนต์ พ.ศ. 2563​ กำหนดไว้ให้ 3 ด่าน ดังนี้

1. ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

ให้ขับรถในช่องเดินรถที่ระยะ 12 เมตร เดินหน้า 1 ครั้ง และถอยหลัง 1 ครั้ง โดยต้องไม่ขับชนหรือเบียดเสาหลัก ที่ตั้งวางเรียงกันทั้งซ้ายและขวา และอย่าให้เครื่องยนต์ดับในขณะทดสอบอยู่

2. ขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า

ด้านซ้ายของตัวรถต้องจอดขนาน และห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม. โดยจอดให้ล้อหน้าและหลังล้อทับเส้นสีที่กำหนด กันชนหน้ารถต้องไม่เกินจุดหยุดรถข้างทางและห่างจากเส้นหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร

3. ขับรถถอยเข้าซอง

ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย เปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง ต้องไม่ชนหรือเบียดเสาในพื้นที่ที่กำหนด ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือเสาหลักด้านซ้าย กระจกข้างต้องไม่ล้ำออกมาเกินเส้นที่กำหนด สำหรับรถที่มีกล้องถอยหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลัง จะถูกเอาเทปกาวปิดทับ เพื่อได้ใช้ทักษะการขับรถเท่านั้น

7. ชำระค่าธรรมเนียมและถ่ายรูปติดบัตร

           ผู้ที่ขอรับใบขับขี่ใหม่จะต้องเสียค่าบริการดังนี้

 • ค่าบริการขอรับใบขับขี่รถยนต์แบบชั่วคราว ค่าคำขอ 5 บาท และค่าใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท รวมทั้งสิ้น 205 บาท
 • ค่าบริการขอรับใบขับขี่รถยนต์แบบ 5 ปี ค่าคำขอ 5 บาท ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 500 บาท รวมทั้งสิ้น 505 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่จะคิดค่าบริการเท่ากันตามประเภทที่ต่อ ส่วนคนที่ขาดต่อเกิน 1 – 3 ปีขึ้นไป จะต้องจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและสอบปรนัยใหม่ โดยใบขับขี่จะหมดอายุตามวันที่ระบุ ซึ่งจะตรงกับวันที่ทำ โดยสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ 3 เดือน ​ก่อนถึงวันหมดอายุครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://car.kapook.com

____________________________________________________________________________

เข้าชม ตลาดรถ และโพสต์ขายรถของท่านได้ที่ ตลาดรถ รถมือสอง รถบ้าน

เช็คราคาซื้อ รถใหม่ รถมือสองได้ที่นี่ เช็คราคารถใหม่ รถมือสอง ฟรี!

เช็คราคาคงเหลือของรถของคุณได้ที่นี่ เช็คราคารถของคุณ ฟรี!

เข้าอ่านบทความรีวิวรถต่างๆ ได้ที่  รีวิวรถยนต์

เข้าอ่านบทความไลฟ์สไตล์ และ เกร็ดความรู้ ต่างๆ ได้ที่นี่ ไลฟ์สไตล์ /เรียนรู้เรื่องรถ

เข้าชมบทความอัพเดท ข่าวสารในวงการรถยนต์ ได้ที่นี่

สนใจเรื่องการประมูลรถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มอตโต้ อ๊อคชั่น

Advertisement

Advertisement