อยากเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ ต้องทำยังไง

Home / Cars / อยากเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ ต้องทำยังไง
กรณีที่คุณซื้อรถมือสองมาแล้วอยากเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องดวง ย้ายจังหวัดให้ตรงกับภูมิลำเนา หรือประมูลป้ายทะเบียนมา อยากเอามาใส่กับรถที่คุณมีอยู่แล้ว คุณก็สามารถทำการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ได้ โดยมีวิธีดังต่อไปนี้ คุณสามารถดำเนินการได้ 2แบบคือ จองป้ายทะเบียนรถยนต์…

กรณีที่คุณซื้อรถมือสองมาแล้วอยากเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องดวง ย้ายจังหวัดให้ตรงกับภูมิลำเนา หรือประมูลป้ายทะเบียนมา อยากเอามาใส่กับรถที่คุณมีอยู่แล้ว คุณก็สามารถทำการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ได้ โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

คุณสามารถดำเนินการได้ 2แบบคือ

 1. จองป้ายทะเบียนรถยนต์ กรณีนำมาจดทะเบียนกับรถที่มีป้ายทะเบียนรถยนต์อยู่แล้ว
 2. การสลับแผนป้ายทะเบียน ในกรณีที่ขอเลขทะเบียนซึ่งยังไม่เคยออกให้กับรถคันใด มาใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว

การจองป้ายทะเบียนรถยนต์

ในการจองป้ายทะเบียน กรณีที่อยู่กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อขอจองป้ายออนไลน์ได้ที่ www.tabienrod.com  ต่างจังหวัดติดต่อขอจองได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด แล้วไปดำเนินการจองได้ที่สำนักงานขนส่งที่รับผิดชอบ  

เอกสาร การยื่นเรื่อง

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงพร้อมสำเนา
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถฉบับจริงและสำเนา
 3. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกในการดำเนินการ พร้อมติดอากรแสตมป์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 4. หลักฐานการได้มาของป้ายทะเบียนรถยนต์
 5. แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ทะเบียนเดิม

ขั้นตอนการยื่นเรื่องสลับเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์

 1. เตรียมเอกสารและยื่นเอกสารการจองป้ายทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 2. ดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน หลังจากที่ได้รับป้ายทะเบียน หากเกิน 60 วัน จะถูกดำเนินการยกเลิกป้ายทะเบียน
 3. จดทะเบียนและรับป้ายทะเบียนรถยนต์ พร้อมชำระเงินค่าป้ายทะเบียนรถยนต์
 4. นำใบเสร็จรับเงินและสมุดคู่มือจดทะเบียนรถไปจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่ง

อัตราค่าธรรมเนียม

 • การขอสลับ ป้ายทะเบียนรถ ที่ได้จากการจอง  500 บาท 
 • การขอสลับ ป้ายทะเบียนรถ ที่ได้จากการประมูล  1,500 บาท  
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100  บาท 
 • ค่าคำขออื่นๆ  75 บาท

สถานที่ติดต่อ

เขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก

เขตต่างจังหวัด สำนักงานขนส่งที่รถได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

____________________________________________________________________________

เข้าชม ตลาดรถ และโพสต์ขายรถของท่านได้ที่ ตลาดรถ รถมือสอง รถบ้าน

เช็คราคาซื้อ รถใหม่ รถมือสองได้ที่นี่ เช็คราคารถใหม่ รถมือสอง ฟรี!

เช็คราคาคงเหลือของรถของคุณได้ที่นี่ เช็คราคารถของคุณ ฟรี!

เข้าอ่านบทความรีวิวรถต่างๆ ได้ที่  รีวิวรถยนต์

เข้าอ่านบทความไลฟ์สไตล์ และ เกร็ดความรู้ ต่างๆ ได้ที่นี่ ไลฟ์สไตล์ /เรียนรู้เรื่องรถ

เข้าชมบทความอัพเดท ข่าวสารในวงการรถยนต์ ได้ที่นี่

สนใจเรื่องการประมูลรถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มอตโต้ อ๊อคชั่น

Advertisement

Advertisement