ประกันรถยนต์มีกี่แบบ อะไรบ้าง?

Home / Cars / ประกันรถยนต์มีกี่แบบ อะไรบ้าง?
ทุกวันนี้ความเสี่ยงที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนมีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนทั่วไป แม้เราจะระมัดระวังและป้องกันเพียงใด เราก็จะมีโอกาสเกิดเหตุได้เช่นกัน จากสถิติข้อมูลรับแจ้งเหตุบนถนนสะสมเฉพาะในปี 2562  มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 12,819 คน ผู้บาดเจ็บกว่า…

ทุกวันนี้ความเสี่ยงที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนมีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนทั่วไป แม้เราจะระมัดระวังและป้องกันเพียงใด เราก็จะมีโอกาสเกิดเหตุได้เช่นกัน จากสถิติข้อมูลรับแจ้งเหตุบนถนนสะสมเฉพาะในปี 2562 

  • มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 12,819 คน
  • ผู้บาดเจ็บกว่า 715,488 คน
  • รวมทั้งสิ้น 728,307 คน

ยังไม่นับรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินอีกด้วย เห็นไหมครับว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องของทุกคน ดังนั้นเรามาทราบข้อมูลของประกันภัยในแต่ละแบบกันเลยดีกว่า

ประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. 

หมายถึง ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ปี 2535 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย หากเจ้าของรถหรือผู้ใช้รถฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งรถที่ต้องทำประกันภัยตามกฎหมายได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถบรรทุก, รถสามล้อ, หัวรถลากจูง, รถพ่วง, รถบดถนน, หรือแม้แต่รถอีแต๋นก็ยังต้องทำ พ.ร.บ. ทั้งนั้น 

ความคุ้มครองประกันภัยภาคบังคับ จะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ทั้งที่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นคนขับ คนโดยสาร คนเดินถนน คนที่อยู่นอกรถ หรือ นอกรถก็ตาม ความคุ้มครองนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือตัวรถ เอาแบบนี้เข้าใจง่ายๆก็คือ ซ่อมคนไม่ซ่อมรถนั่นเอง

ประกันภาคสมัครใจ 

หมายถึง ประกันที่ทำโดยความสมัครใจของเจ้าของรถ ซึ่งมีความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่าประกันภาคบังคับ เช่น คุ้มครองร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คุ้มครองความเสียหายของรถคันเอาประกัน คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ เป็นต้น

ประกันภาคสมัครใจมีด้วยกันหลายประเภท แต่ที่ได้รับความนิยมได้แก่

  1. ประกันชั้น1
  2. ประกันชั้น2+
  3. ประกันชั้น3+
  4. ประกันชั้น3 

โดยประกันชั้น1 มีความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดและลดหลั่นลงมาเป็นประกันชั้น2+ ประกันชั้น3+ และประกันชั้น3

ประกันชั้น1 

ให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถของผู้เอาประกัน โดยมีจุดเด่นคือ สามารถเคลมได้แม้ไม่มีคู่กรณี เช่น ถอยชนเสาชนฟุตบาท โดนหินกระจกแตก นอกจากนี้ยังคุ้มครองกรณีรถหายหรือไฟไหม้และที่เกิดจากภัยธรรมชาติ น้ำท่วม พายุ เป็นต้น ประกันชั้น1 สำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงสุดรถยังอยู่ในสภาพดีมีอายุไม่เกิน 7 ปี ควรทำประกันชั้น 1 ไว้จะดีที่สุด

ประกันชั้น2+ 

ให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถของผู้เอาประกัน แต่มีเงื่อนไขคือต้องเป็นความเสียหายจากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น หรือพูดง่ายๆว่าเคลมได้ในกรณีรถชนรถเท่านั้น นอกจากนี้ยังคุ้มครองกรณีรถหายและไฟไหม้ด้วยประกันชั้น2+ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะทำประกันเพื่อรองรับอุบัติเหตุใหญ่ ต้องการป้องกันความเสี่ยงในกรณีรถหายหรือ เป็นรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ เช่น รถที่นำไปติดถังแก๊ส นอกจากนี้ประกันชั้น2+ ยังเหมาะกับผู้ที่อยากทำประกันชั้น1 แต่ติดที่เงื่อนไขไม่สามารถทำได้ เนื่องจากรถมีอายุมากเกินหรือมูลค่าไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทประกันกำหนด 

ประกันชั้น3+ 

มีความคุ้มครองเหมือนประกันชั้น2+ คือคุ้มครองรถของผู้เอาประกัน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นเท่านั้นและจะต้องมีคู่กรณีอีกด้วย แตกต่างกันเพียงที่ประกันชั้น3+ ไม่คุ้มครองรถหายและไฟไหม้ ดังนั้นหากรถของเราไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือโจรกรรม เช่น รถไม่ได้ติดแก๊สและยังมีที่จอดรถในบ้าน หรือมีที่จอดที่รักษาความปลอดภัยดี ก็อาจพิจารณาทำประกันชั้น3+ แทน ประกันชั้น2+ ก็ได้

ประกันชั้น3 

ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณีไม่มีวงเงินซ่อมรถของผู้เอาประกันประกันชั้น 3 เหมาะสำหรับป้องกันความเสียหายจากการขับรถไปชนคันอื่นโดยผู้เอาประกันพร้อมรับผิดชอบค่าซ่อมรถตนเองได้

จากที่กล่าวมานั้น เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทของประกันภัยรถยนต์ โดยมุ่งเน้นให้เราได้เข้าใจและสามารถเลือกทำประกันที่สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่มากับการใช้รถได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้คุณพร้อมรับมือกับความเสี่ยงแล้วหรือยัง