การพักชำระหนี้รถยนต์คืออะไร? มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? วันนี้เรามีคำตอบ

Home / Cars / การพักชำระหนี้รถยนต์คืออะไร? มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? วันนี้เรามีคำตอบ
ในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ อีกทั้งยังมีโรคระบาดมาซ้ำเติมทำให้รายรับที่เข้ามานั้น ไม่พอกับรายจ่าย หลาย ๆ คนเริ่มจะมีอาการชักหน้าไม่ถึงหลังเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายที่เยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ากิน ค่าเช่า/ผ่อนที่พักอาศัย รวมทั้งค่าผ่อนรถยนต์…

ในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ อีกทั้งยังมีโรคระบาดมาซ้ำเติมทำให้รายรับที่เข้ามานั้น ไม่พอกับรายจ่าย หลาย ๆ คนเริ่มจะมีอาการชักหน้าไม่ถึงหลังเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายที่เยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ากิน ค่าเช่า/ผ่อนที่พักอาศัย รวมทั้งค่าผ่อนรถยนต์ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันมากจนไม่สามารถจะแบกรับต่อไปได้อีก

การพักชำระหนี้จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มคนที่เริ่มจะมีปัญหาทางด้านการเงิน ซึ่งการพักชำระหนี้รถยนต์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการแก้ไขสถานการณ์ยากลำบากดังกล่าว โดยมีหลายสถาบันทางการเงินต่างออกมาตรการต่าง ๆ มาเพื่อรองรับในจุดนี้โดยเฉพาะ

แต่การจะเริ่มต้นทำการพักชำระหนี้รถยนต์นั้นควรจะต้องทราบอะไรบ้าง ขั้นตอนแต่ละขั้นนั้นยุ่งยากมากน้อยแค่ไหน และจะทำให้เรานั้นกลับมาหายใจหายคอได้อีกครั้งหรือเปล่า วันนี้ Motto RAKA จะพาไปหาคำตอบกับการพักชำระหนี้รถยนต์และขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ กัน

สำหรับกระบวนการพักชำระหนี้แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ภายในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ครั้งที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 ก็มีมาตรการที่ออกมาให้ความช่วยเหลือกับประชาชนเช่นกัน และในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางสถาบันการเงินก็กำหนดมาตรการที่จะมาช่วยเหลือไว้แล้ว โดยจากรวบรวมมาตรการทั้งหมดที่ออกมานั้น สามารถแบ่งออกเป็นมาตรการต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างหนี้แบบป้องกัน

กระบวนการนี้เป็นการช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่มีประวัติผ่อนชำระดีมาตลอด แต่เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถชำระค่างวดได้ชั่วคราวและยังจะสามารถกลับไปชำระต่อได้ในอนาคตเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นหรือกลับเป็นปกติแล้ว

2. การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

วิธีนี้จะมีไว้สำหรับลูกหนี้ที่ค้างการชำระค่างวดมาเกินแล้ว 3 เดือน ลองสำรวจตัวเองว่าเข้าข่ายเกณฑ์นี้หรือไม่ ถ้าใช่ก็ควรจะเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ด้วยวิธีนี้จะเป็นผลดีที่สุด

3. การผ่อนชำระบางส่วนหรือการผ่อนเพียงเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น

วิธีการนี้หมายถึงการขอเข้ารับการลดค่างวดที่จะต้องชำระให้แก่ทางสถาบันการเงิน แต่เดิมคือการที่เราจะต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ก็จะมีการออกเงื่อนไขมาให้เรานั้นชำระเพียงแต่ดอกเบี้ย เพื่อที่ทางสถาบันการเงินนั้น ๆ จะยังคงนำเงินจำหนวนหนึ่งไปทำธุรกิจต่อไปได้

ผู้หญิงและผู้ชายกำลังกลุ้มในเพื่อทำการพักชำระหนี้

4. การขอยืดอายุหนี้

สำหรับกรณีนี้นั้นจะเป็นเหมือนกับการปรับโครงสร้างหนี้ โดยจะให้ยอดผ่อนและดอกเบี้ยสำหรับในแต่ละงวดนั้นน้อยลงจนทำให้ลูกหนี้สามารถมีกำลังส่งค่างวดได้ต่อ หรือจะเป็นการไม่ชำระในช่วงนี้ ยกตัวอย่างเช่น การยืดอายุหนี้ออกไปจาก 60 เดือนกลายเป็น 72 เดือน เพื่อทำให้ยอดผ่อนต่อเดือนนั้นลดลง

5. การขอพักหนี้

สำหรับการพักหนี้ในที่นี้จะแตกต่างกับการขอพักชำระหนี้ โดยการพักหนีนั้นหมายถึง ในงวดที่ได้รับการพักหนี้นั้น เราจะไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเลย โดยสถาบันทางการเงินจะดำเนินการหยุดคิดดอกเบี้ยในช่วงที่พักหนี้ให้กับเราด้วย

ผู้ชายยื่นเงินเพื่อชำระสินค้า

ตัวอย่างของการขอพักหนี้

ลูกค้าของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่มีมาตรการพักหนี้ออกมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน ซึ่งลูกค้ารายนี้ไม่ต้องชำระเงินให้กับทางสถาบันการเงิเลยในงวดที่ 10 – 13 และในช่วงระหว่าง 3 เดือนที่ไม่ได้การชำระหนี้นั้น ทางสถาบันจะทำหารหยุดคิดดอกเบี้ยของลูกค้ารายนี้เอาไว้ด้วย

และเมื่อพ้นระยะเวลาพักหนี้ไปแล้ว ลูกค้ารายนี้จะต้องกลับมาผ่อนชำระค่างวดในแต่ละเดือนเหมือนเดิมในงวดที่ 10 เปรียบเสมือนว่าเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมานั้น ทางสถาบันการเงินได้หยุดเวลาของการชำระค่างวดไว้โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น การพักหนี้ลักษณะแบบนี้จะทำให้ลูกหนี้ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มเติมกับสถาบันการเงิน

6.การขอพักชำระหนี้

ในส่วนของการขอพักชำระหนี้จะเหมาะสำหรับลูกหนี้ที่เจอกับสถานการณ์ทางการเงินที่หนักหน่วงเอามาก ๆ ไม่สามารถทำการชำระค่างวดและหนี้อื่น ๆ ได้ ซึ่งวิธีนี้อาจจะมีการเสียดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย และสถานะของเราก็จะถูกขึ้นว่าเป็นการพักชำระหนี้ แต่การจะขอพักชำระหนี้นั้น ควรที่จะต้องมีการเจรจากับทางสถาบันการเงินนั้น ๆ ให้ละเอียดและรอบคอบเพื่อไม่ให้ตัวเรานั้นเข้าไปอยู่กลุ่มของคนที่ผิดชำระหนี้และเครดิตบูโรเสียไปในที่สุด

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะเข้ารับการปรับลดภาระทางการเงินแบบใดก็ตาม หัวใจหลักก็คือตัวดอกเบี้ย ที่ทางสถาบันการเงินหลาย ๆ ที่ยังคงเรียกเก็บกับเราแบบเต็มจำนวนอยู่ดี ถึงแม้ว่าการพักหนี้จะไม่ได้ทำให้ตัวดอกเบี้ยนั้นเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เรายังคงมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยที่คงค้างอยู่แบบเต็มจำนวน

ผู้ชายเปิดกระเป๋าสตางค์

การพักชําระหนี้รถยนต์คืออะไร

สำหรับในเรื่องของแนวทางการพักชำระหนี้รถยนต์ของแต่ละสถาบันทางการเงินนั้น ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขที่แล้วแต่จะกำหนดขึ้นมา แต่เรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับการพักชำระหนี้รถยนต์นั้นก็คงไม่พ้นการปรับลดงวดผ่อน, จำนวนที่จะต้องพักชำระหนี้, การขอชำระเพียงบางส่วน หรือการขอชำระเพียงแค่ดอกเบี้ยเท่านั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราอีกว่าจะขอเข้ารับการพักชำระหนี้รถยนต์ในรูปแบบใดให้สอดคล้องการสถานการณ์การเงินของตัวเราเองในปัจจุบัน แต่ส่วนใหญ่แล้วการพักชำระหนี้รถยนต์นั้นก็คือการที่ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินจะยังคงคิดดอกเบี้ยต่อไปอีกเรื่อย ๆ จากนั้นจึงจะมาเก็บดอกเบี้ยในภายหลัง

ตัวอย่างของการพักชำระหนี้รถยนต์

ลูกค้ารายหนึ่งของไฟแนนซ์รถยนต์ซึ่งให้มาตรการพักชำระหนี้เป็นเวลา 3 เดือน โดยระหว่างที่มีการพักชำระหนี้นั้น ลูกค้ารายนี้ไม่ต้องชำระเงินให้กับทางไฟแนนซ์ในงวดที่ 10 – 13 แต่เมื่อหลังจากที่พ้นระยะเวลาพักชำระหนี้ 3 เดือนนี้แล้ว ลูกค้ารายนี้จะต้องกลับมาผ่อนชำระค่างวดตามปกติในงวดที่ 14 และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยของงวดที่ 10-13 ด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์ที่สามารถขอรับการพักชำระหนี้รถยนต์ จะประกอบไปด้วย

 1. ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และมีเหตุผลเพียงพอต่อการพิจารณา
 2. หากสิ้นสุดระยะเวลาการพักชำระหนี้แล้ว ลูกค้าจะต้องชำระค่างวดเช่าซื้อตามสัญญาปกติ
 3. เมื่อระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา จะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ
 4. มาตรการพักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยมีระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน หรือไม่เกิน 3 งวด
 5. ปกติจะมีค่าเลื่อนการชำระค่างวด อยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทต่องวด
 6. ทางลูกค้าจะต้องค้างชำระไม่เกิน 90 วัน (3 งวด) ณ วันที่ลงทะเบียน

กุญแจรถ รถยนต์ และค้อน

ยกตัวอย่างประกาศจากทางสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งหนึ่งได้มีการชี้แจงผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารว่า ทางธนาคารนั้นจำเป็นจะต้องเรียนว่า ทางธนาคารอาจจะไม่สามารถงดเว้นการคิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลา ที่มีการพักชำระหนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อมิใช่เป็นการหาประโยชน์ในช่วงเวลาของวิกฤต แต่ทางธนาคารเอง จำต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายอื่น ๆ ของธนาคาร เช่น ลูกค้าผู้ฝากเงิน โดยธนาคารนั้นย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลไม่ต่างจากลูกค้าท่านอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลของทางบริษัทลีสซิ่งบางแห่งที่ให้บริการทางด้านสินเชื่อรถยนต์ มีการแจ้งว่ากระบวนการพักชำระหนี้นั้น จะไม่ชำระทั้งต้นและดอกเบี้ยรวมไปถึงเบี้ยปรับด้วย โดยมีระยะเวลาตามที่ได้กำหนดเอาไว้ แต่สำหรับจำนวนงวดที่ไม่ได้ชำระในช่วงเวลานี้ จะถูกนำไปต่อท้ายสัญญาการผ่อน หรือนั้นเท่ากับว่าเรายังต้องจ่ายค่างวดและดอกเบี้ยเหมือนเดิม ไม่ได้ลดลงหรือหายไปไหน กล่าวง่าย ๆ ก็คือ เราจะมีงวดการผ่อนชำระจากเดิมที่ชำระ 60 งวด กลายเป็น 63 งวด นั่นเอง

ธนบัตรหลายประเทศรวมกัน

มาตรการสำหรับการพักชำระหนี้รถยนต์จากสถาบันการเงินต่าง ๆ

 1.โตโยต้าลีสซิ่ง

พักชำระหนี้รถยนต์ของ Toyota Leasing

ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของทางโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้น สามารถเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://www.tlt.co.th/news_detail/V1qPMN46xY

ในเบื้องต้น ทางโตโยต้า ลีสซิ่ง ได้ออกมาตรการความช่วยเหลือออกมาด้วยอยู่ 2 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกแบบที่ 1

การพักชำระหนี้เป็นทั้งหมด 3 งวด สามารถเลื่อนการชำระค่างวดสูงสุดได้ไม่เกิน 3 งวด ซึ่งจะมีการคิดค่าดำเนินการ และลูกค้ายังสามารถเลือกชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ ณ วันเริ่มต้นพักชำระหนี้ ตลอดจนถึงวันปิดสัญญา

ทางเลือกแบบที่ 2

จะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ คือการลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้ออกไป ซึ่งค่างวดที่ลดลงนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ได้มีการขยายออกไปจากเดิม ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยใหม่ด้วย


โดยเกณฑ์การขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่างของทางโตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถทำได้ดังนี้

 1. ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อมาตรฐานที่ทำการผ่อนมาแล้ว 1 งวดขึ้นไปและมีการค้างชำระไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด ณ วันที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ไม่รวมกลุ่มลูกค้าประเภทโปรแกรมสินเชื่อเช่าซื้อสบายดี, สินเชื่อเช่าซื้อสมปองและสมใจ, สินเชื่อเช่าซื้อรายใหญ่,​ สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกฮีโน่ และบริการเช่ารถระยะยาว KINTO
 2. การปรับโครงสร้างหนี้นั้น จะสามารถขยายงวดการชำระตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อรวมได้สูงสุดไม่เกิน 120 เดือน  

สามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน TLT Simply หรือเข้าไปที่เว็บไซต์: https://tltsimply.page.link/tltsimply ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564​

โดยขั้นตอนการลงทะเบียน สามารถทำได้ดังนี้

 1. เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หรือค้นหาคำว่า TLT Simply ใน Play Store หรือ App Store และกดติดตั้ง สามารถดูวิธีการดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์: https://www.tlt.co.th/service/tlt_simply#register
 2. ทำการลงทะเบียน โดยการกรอกหมายเลขประจำตัวลูกค้าทั้งหมด 11 หรือ 12 หลัก, หมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่สัญญาเช่าซื้อ
 3. เลือกที่เมนู โครงการช่วยเหลือลูกค้า
 4. จากนั้นระบบจะทำการแสดงสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ของท่านที่ผ่านเกณฑ์ สำหรับกรณีสัญญาเช่าซื้อของลูกค้ารายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์โทร: 02-660-5555
 5. กดไปที่ รายละเอียด ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ผ่านเกณฑ์ โดยระบบจะทำการแสดงเมนูให้ลูกค้าได้เลือกระหว่าง การปรับโครงสร้างหนี้ หรือ การพักชำระหนี้

2.ฮอนด้า ลีสซิ่ง

พักชำระเงินของ Honda Leasing

ทางบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มมีการออกมาตรการมาช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าฮอนด้า ลีสซิ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ สำหรับลูกค้าที่ผ่อนไม่น้อยกว่า 6 เดือน และค้างชำระไม่เกิน 60 วัน รวมทั้งยังไม่เคยทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ มาก่อน

โดยมีละเอียดก็คือ การลดค่างาด ซึ่งค่างวดที่ลดลงนั้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ได้มีการขยายออกไปจากเดิม ซึ่งจะมีการคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยใหม่ และไม่มีการคิดค่าดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถทำการพักชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน หรือเลื่อนการชำระค่างวดได้สูงสุดไม่เกิน 3 งวด โดยมีค่าดำเนินการงวดละ 1,000 บาท

โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดยลงทะเบียนยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบในการลงทะเบียนออนไลน์นั้น ก็คือหลักฐานแสดงการลดของรายได้ เช่น หนังสือเลิกจ้างงาน, บัตรพนักงาน และประกาศลดเงินเดือน, ประกาศปิดโรงงานหรือบริษัท ลูกค้าสามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการนี้จะออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 แต่จะไม่รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าที่ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ ไปแล้วก่อนหน้า โดยทางบริษัทฯ จะทำการพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับตามเอกสารที่ลูกค้านำส่งให้กับบริษัทฯ โดยเงื่อนไขการพิจารณาจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อประโยชน์ของเราเอง จำเป็นที่จำต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://covid19.hondaleasing.co.th

3.CIMB THAI

พักชำระเงินของ CIMB Thailand

ทาง CIMB THAI ได้ออกมาตรการช่วยเหลือให้กับลูกค้าผู้เช่าซื้อที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยกันทั้งหมด 2 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกแบบที่ 1: การลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้

สำหรับการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ของทาง CIMB THAI นั้น จะเป็นการแบ่งเบาภาระ ของลูกค้าผู้เช่าซื้อ ซึ่งจะมีการปรับเงื่อนไขการชำระค่างวดด้วยการลดค่างวดและขยายระยะเวลา การชำระออกไป โดยทาง CIMB THAI จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท หรือเรียกอีกชื่อว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ นั่นเอง

ทั้งนี้ ตัวระยะเวลาสิ้นสุดสัญญานั้นจะขยายออกไปตามจำนวนงวดที่ขอเราได้ขอขยายนั้น จะบวกเข้ากับระยะเวลาผ่อนชำระคงเหลือเดิม ซึ่งจะทำให้ภาระการผ่อนชำระของเราต่อเดือนนั้นลดลง ลูกค้าผู้เช่าซื้อที่เข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้จะต้องทำการชำระเงินค่างวดใหม่ 1 งวด พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มค้างชำระ (ถ้ามี) ส่วนในเรื่องของเบี้ยปรับและดอกเบี้ยเช่าซื้อค้างชำระ ก่อนเข้าร่วมโครงการ ลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ สามารถชำระได้ในงวดสุดท้าย

สามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://www.cimbthaiauto.com/uploads/covid-19/ลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้(รายละเอียด).pdf

ทางเลือกแบบที่ 2:  การพักชำระหนี้

สำหรับการพักชำระหนี้ทาง CIMB THAI นั้น จะเป็นการพักชำระค่างวดเช่าซื้อเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากไม่ได้ทำงานหรือปิดกิจการ โดยเมื่อสื้นสุดระยะเวลาการพักชำระแล้ว ลูกค้าผู้เช่าซื้อจะต้องทำการ ชำระค่างวดเช่าซื้อตามปกติตามสัญญา โดยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญานั้นจะถูกขยายออกไปตามระยะเวลา การพักชำระ

สามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://www.cimbthaiauto.com/uploads/covid-19/พักชำระหนี้3เดือน(รายละเอียด).pdf


4.ธนาคารทิสโก้

พักชำระเงินของ Tisco

 มาตรการความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทางธนาคารทิสโก้ สามารถแบ่งให้ความช่วยได้เป็นดังนี้

สินเชื่อเงินกู้ประเภทจำนำทะเบียนรถ

จะทำการลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม และขยายเวลาการผ่อนชำระกับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

จะทำการพักชำระค่างวด 3 งวด หรือเลือกการปรับลดค่างวด โดยที่มีการขยายเวลาการผ่อนชำระ

ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าแต่ละรายนั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้ ซึ่งทางธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งความเสี่ยงของตัวลูกค้าเอง

หากลูกค้ารายไหนที่ประสบปัญหาในการชำระหนี้ ให้รีบเร่งดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ พร้อมกับให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงการให้เอกสารประกอบที่จำเป็นแก่ธนาคาร เพื่อประเมินผลกระทบ ความสามารถในการผ่อนชำระและทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อไป

สำหรับเงื่อนไขของลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือได้นั้น จะต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีสินเชื่อกับธนาคารอยู่แล้ว และจะต้องมีสถานะไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564


5.ธนาคารกสิกรไทย

พักชำระเงินของ Kasikorn Bank

ทางธนาคารกสิกรไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันทางการเงินที่ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เช่นกัน ซึ่งจะทำการปรับลดลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องติดต่อธนาคาร

สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่อยู่ภายใต้โครงการ #รวมใจไม่ทิ้งกัน ประเภทที่ 1 นั้น จะเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ในส่วนของสินเชื่อรถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียนรถ จะปรับดอกเบี้ยจาก 28% เป็น 24% ซึ่งจะมีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป


6.กรุงศรี ออโต้ 

พักชำระเงินของ Krungsri Auto

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของทางกรุงศรี ออโต้ มีรายละเอียด ดังนี้

สินเชื่อเช่าซื้อ

สำหรับรถยนต์ สามารถลดค่างวดลและขยายเวลาการผ่อนชำระ และสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนั้นจะสามารถพักชำระค่างวดได้ ในส่วนของรถจักรยานยนต์ สามารถลดค่างวดและขยายเวลาการผ่อนชำระ

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

สำหรับรถยนต์ สามารถลดค่างวดและขยายเวลาการผ่อนชำระ และสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนั้นจะสามารถพักชำระค่างวด สำหรับในส่วนของรถจักรยานยนต์นั้นจะมาสามารถลดค่างวดและขยายเวลาผ่อนชำระได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ลูกค้ารายไหนที่ประสงค์จะต้องการสมัครรับความช่วยเหลือสามารถยื่นความประสงค์ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Auto Call Center เบอร์โทร 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5 และสาขากรุงศรี ออโต้ ทุกทั่วประเทศ


7.ธนาคารไทยพาณิชย์

พักชำระเงินของ SCB

ทางไทยพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือแก่ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ก็คือ ทางลูกค้านั้นสามารถพักชำระค่างวดได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน สามารถปรับลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาผ่อนได้

หากลูกค้ารายไหนที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการ ก็สามารถสมัครเข้าร่วมได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY (เฉพาะลูกค้าบุคคล) หรือผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center เบอร์โทร 02-777-7777


เครดิตรูปภาพ Prachachat, SCB Thailand, Krungsri Auto, CIMB Thai, Honda Leasing