อยากเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ ต้องทำยังไง

Home / Cars / อยากเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ ต้องทำยังไง
กรณีที่คุณซื้อรถมือสองมาแล้วอยากเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องดวง ย้ายจังหวัดให้ตรงกับภูมิลำเนา หรือประมูลป้ายทะเบียนมา อยากเอามาใส่กับรถที่คุณมีอยู่แล้ว คุณก็สามารถทำการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ได้ โดยมีวิธีดังต่อไปนี้ คุณสามารถดำเนินการได้ 2 แบบคือ…

กรณีที่คุณซื้อรถมือสองมาแล้วอยากเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องดวง ย้ายจังหวัดให้ตรงกับภูมิลำเนา หรือประมูลป้ายทะเบียนมา อยากเอามาใส่กับรถที่คุณมีอยู่แล้ว คุณก็สามารถทำการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ได้ โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

คุณสามารถดำเนินการได้ 2 แบบคือ

 1. จองป้ายทะเบียนรถยนต์ กรณีนำมาจดทะเบียนกับรถที่มีป้ายทะเบียนรถยนต์อยู่แล้ว
 2. การสลับแผนป้ายทะเบียน ในกรณีที่ขอเลขทะเบียนซึ่งยังไม่เคยออกให้กับรถคันใด มาใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว

การจองป้ายทะเบียนรถยนต์

ในการจองป้ายทะเบียน กรณีที่อยู่กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อขอจองป้ายออนไลน์ได้ที่ www.tabienrod.com ต่างจังหวัดติดต่อขอจองได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด แล้วไปดำเนินการจองได้ที่สำนักงานขนส่งที่รับผิดชอบ  

เอกสารการยื่นเรื่อง

 1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงพร้อมสำเนา
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถฉบับจริงและสำเนา
 3. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกในการดำเนินการ พร้อมติดอากรแสตมป์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 4. หลักฐานการได้มาของป้ายทะเบียนรถยนต์
 5. แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ทะเบียนเดิม

ขั้นตอนการยื่นเรื่องสลับเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์

 1. เตรียมเอกสารและยื่นเอกสารการจองป้ายทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 2. ดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน หลังจากที่ได้รับป้ายทะเบียน หากเกิน 60 วัน จะถูกดำเนินการยกเลิกป้ายทะเบียน
 3. จดทะเบียนและรับป้ายทะเบียนรถยนต์ พร้อมชำระเงินค่าป้ายทะเบียนรถยนต์
 4. นำใบเสร็จรับเงินและสมุดคู่มือจดทะเบียนรถไปจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่ง

อัตราค่าธรรมเนียม

 • การขอสลับ ป้ายทะเบียนรถ ที่ได้จากการจอง  500 บาท 
 • การขอสลับ ป้ายทะเบียนรถ ที่ได้จากการประมูล  1,500 บาท  
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100  บาท 
 • ค่าคำขออื่น ๆ  75 บาท

สถานที่ติดต่อ

เขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 5 (จตุจักร) ติดต่อที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก

เขตต่างจังหวัด สำนักงานขนส่งที่รถได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

Mottoraka.com มีบริการใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการขายรถยนต์ให้ได้ไวและได้ราคาดี เราขอแนะนำ Raka Dee (ราคาดี) แพลตฟอร์มขายรถยนต์ออนไลน์ การันตีขายรถจบได้ด่วนภายใน 72 ชั่วโมง พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน และพิเศษสุด ๆ เรามีบริการตรวจสภาพรถให้ฟรีอีกด้วย เพียงแค่คุณลงประกาศขายรถกับ Raka Dee ผ่านการลงทะเบียนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนที่นี่ >> คลิกเพื่อลงทะเบียน <<