ว่าด้วยเรื่องของเทคนิคและขั้นตอนที่ใช้ในการเคลมประกันรถยนต์

Home / Cars / ว่าด้วยเรื่องของเทคนิคและขั้นตอนที่ใช้ในการเคลมประกันรถยนต์
หากวันหนึ่งตัวเราเกิดประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่รถยนต์ขึ้นมาจริง ๆ เรานั้นจะต้องทำตัวยังไง จะต้องเจรจาอย่างไร หรือจะต้องโทรหาใครบ้างเพื่อช่วยจัดการกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้า ถ้ายิ่งเป็นมือใหม่หัดขับหลาย ๆ คนแล้วด้วยนั้น เชื่อว่าต้องมีลนลานกันบ้าง เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง…

หากวันหนึ่งตัวเราเกิดประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่รถยนต์ขึ้นมาจริง ๆ เรานั้นจะต้องทำตัวยังไง จะต้องเจรจาอย่างไร หรือจะต้องโทรหาใครบ้างเพื่อช่วยจัดการกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้า ถ้ายิ่งเป็นมือใหม่หัดขับหลาย ๆ คนแล้วด้วยนั้น เชื่อว่าต้องมีลนลานกันบ้าง

เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง นั่นหมายถึงความสูญเสียที่จะต้องเกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าจะเป็นตัวรถยนต์ ทรัพย์สินอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งชีวิต อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าตัวช่วยของเราที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ก็คือ “ประกันภัยรถยนต์” และเพื่อเป็นการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้ Motto RAKA จะพาไปรู้จักกับเทคนิคสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการเคลมประกันรถยนต์

หากเรานั้นประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่รถยนต์ขึ้นมาจริง ๆ สิ่งแรกที่จำเป็นอย่างที่เราต้องทำก็คือ การตั้งสติ เพื่อลำดับและรวบรวมข้อมูลของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น สังเกตแวดล้อมและสิ่งต่าง ๆ โดยรอบ จากนั้นจึงโทรแจ้งกับศูนย์ประกันภัยรถยนต์ที่เราได้ทำไว้

ซึ่งในขั้นตอนที่เราต้องติดต่อศูนย์ประกันภัยรถยนต์นั้น ส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า การเคลมประกัน โดยทั่วไปแล้ว การเคลมประกันรถนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ การเคลมประกันแบบสด และการเคลมประกันแบบแห้ง

เทนนิคเคลมประกันรถยนต์

การเคลมประกันรถแบบสด

การเคลมประกันแบบสด คือ การเคลมประกันตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการเคลมแบบนี้จะมีพนักงานของบริษัทประกันที่เราได้ทำไว้ ออกมาตรวจสอบ ณ จุดที่เกิดเหตุ โดยจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่

1. การเคลมประกันแบบสดที่มีคู่กรณี

จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ชนกับรถยนต์ ซึ่งพนักงานจากบริษัทประกันจะทำการตรวจสอบเหตุการณ์และพิจารณาหาฝ่ายที่เป็นผู้กระทำผิด โดบฝ่ายที่กระทำผิดนั้นอาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในส่วนแรกให้ทางคู่กรณี ตามแต่ที่ได้ตกลงกันไว้กับทางบริษัทประกัน

2. การเคลมประกันแบบสดที่ไม่มีคู่กรณี

จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ของผู้ถือประกันชนเข้ากับสิ่งของหรือวัตถุจนได้รับความเสียหาย เช่น ชนต้นไม้หรือเสาไฟฟ้า ซึ่งในกรณีนี้ผู้ถือประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกก่อนเสมอ

เคลมประกันรถยนต์แบบไม่มีคู่กรณี

ขั้นตอนการเคลมประกันรถแบบสด

หลังจากที่เราตั้งสติและจดจำรายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว ให้ทำการเตรียมกรมธรรม์ให้พร้อมแล้วจึงโทรแจ้งไปยังศูนย์ประกันภัย แจ้งหมายเลขของกรมธรรม์, ชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนรถยนต์, ยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์, พิกัดที่เกิดเหตุ ไปจนถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ต่อมาจะมีพนักงานหรือที่เรียกว่าตัวแทนจากบริษัทประกันเดินทางมายังที่เกิดเหตุ ซึ่งเราก็ต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้กับทางพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น บัตรประชาชน, ใบขับขี่, กรมธรรม์ และเล่มทะเบียนรถยนต์

เมื่อพนักงานทำการประเมินเหตุการณ์ทุกอย่างแล้ว ถ้าในกรณีที่มีคู่กรณีนั้น ก็จะมีการตรวจสอบชี้แจ้งว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ซึ่งในฝ่ายที่ผิดอาจจะต้องมีการจ่ายค่าเสียหายในส่วนแรกเพื่อเยียวยาให้กับทางคู่กรณีก่อน สุดท้ายทางบริษัทประกันจะทำการออกใบประเมินความเสียหายให้ผู้ถือประกัน สามารถนำรถยนต์ไปเคลมกับอู่ซ่อมรถยนต์ในเครือได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

เคลมประกันรถยนต์แบบสด

การเคลมประกันรถแบบแห้ง

การเคลมประกันแบบแห้ง คือ การเคลมประกัยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปแล้วสักระยะหนึ่ง ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 2-3 วันนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ ซึ่งโดยส่วนมาการที่จะเคลมประกันแบบนี้มักจะเป็นอุบัติเหตุที่รถยนต์มีเกิดเฉี่ยวชนกันแบบเบา ๆ ไม่ได้หนักหนาสาหัสมาก โดยผู้ถือประกันนั้นจะต้องบันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ให้ชัดเจนเพื่อแจ้งกับทางบริษัทประกันด้วยตนเอง

ซึ่งในการเคลมประกันแบบแห้งจะมีกรณีพิเศษอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือการ การเคลมรอบคัน ซึ่งหมายถึงการเก็บรายละเอียดและร่องรอยต่าง ๆ รอบรถยนต์ของเรา แต่ว่าการคุ้มครองแบบนี้จะมีอยู่ในประกันชั้น 1

วิธีเคลมประกันรถยนต์

ขั้นตอนการเคลมประกันเคลมแบบแห้ง

หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ให้ทำการถ่ายรูปหลักฐานต่าง ๆ ในที่เกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็นสภาพตัวรถยนต์ แวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งจดบันทึกวัน เวลา และสถานที่เอาไว้ด้วย จากนั้นให้ติดต่อไปยังศูนย์ประกันเพื่อแจ้งเหตุที่เกิดขึ้น โดยจะมีการนัดหมายเพื่อพูดคุยและตรวจสอบสภาพรถยนต์ว่าเสียหายตามที่ได้แจ้งไว้จริงหรือไม่

โดยเมื่อนัดหมายพูดคุยและตรวจสอบต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทประกันก็จะทำการออกใบประเมินความเสียให้แก่ผู้ถือประกัน เพื่อที่จะสามารถนำรถยนต์ไปเคลมกับอู่ซ่อมรถยนต์ในเครือได้ทันที แต่ทั้งนี้ การเคลมประกันเคลมแห้งอาจมีการเสียค่าใช้จ่ายส่วนแรกก่อน อยู่ที่ราว ๆ 1,000-4,000 บาท

ถ่ายรูปเคลมประกันรถ

รู้ไว้ใช่ว่า … กรณีใดบ้างที่ประกันรถไม่ให้ความคุ้มครองกับเรา ?

สำหรับอุบัตเหตุบางอย่างนั้น ทางบริษัทประกันเองก็มีขอบเขตความรับผิดชอบอยู่ ซึ่งก็จะมีหลายกรณีที่ทางบริษัทนั้นจะไม่ให้ความคุ้มครองกับเรา โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่เอง

  • นำรถยนต์ไปใช้ในทางผิดกฎหมายแล้วเกิดอุบัติเหตุ เช่น นำรถยนต์ไปใช้ขนส่งยาเสพติด หรือทำการปล้น
  • นำรถยนต์ไปตกแต่งและเข้าประลองความเร็ว
  • เมาแล้วขับ แน่นอนว่าผู้ขับขี่นั้นผิดเต็ม ๆ
  • นำรถยนต์ไปใช้ในงานลากจูง ซึ่งถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ผิดประเภท
  • นำรถยนต์ไปใช้นอกอาณาเขตคุ้มครอง หรือการนำรถยนต์ออกไปขับขี่ภายนอกประเทศ แต่ทั้งนี้ ถ้าหากมีความจำเป็นต้องนำไปใช้ภายนอกประเทศ ก็สามารถแจ้งกับศูนย์ประกันได้
  • อุบัติเหตุที่จากภัยสงคราม การปฏิวัติต่อต้าน หรือความเสียหายที่เกิดจากอาวุธร้ายแรง อย่างเช่น ปรมาณู รวมทั้งความเสียหายจากกัมมันตภาพรังสี ในที่นี้คือการนำรถยนต์เข้าไปขับขี่ในเขตที่มีสงครามนั่นเอง

กรณีประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง