พักชำระหนี้รถยนต์ของสถาบันการเงินต่าง ๆ (อัพเดตล่าสุด)

Home / Cars / พักชำระหนี้รถยนต์ของสถาบันการเงินต่าง ๆ (อัพเดตล่าสุด)
ณ ตอนนี้ เราทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่กับโรคร้ายแห่งยุคที่ชื่อว่า COVID-19 มาเป็นเวลาปีกว่าแล้ว และยังไม่วี่แววว่าเจ้าโรคร้ายจะหายไปเมื่อใด ถึงแม้ในตอนนี้จะมีวัคซีนออกมาแล้วก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ได้รับประกันว่าโรคนี้จะหายไปอย่างถาวร ซึ่ง COVID-19…

ณ ตอนนี้ เราทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่กับโรคร้ายแห่งยุคที่ชื่อว่า COVID-19 มาเป็นเวลาปีกว่าแล้ว และยังไม่วี่แววว่าเจ้าโรคร้ายจะหายไปเมื่อใด ถึงแม้ในตอนนี้จะมีวัคซีนออกมาแล้วก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ได้รับประกันว่าโรคนี้จะหายไปอย่างถาวร ซึ่ง COVID-19 ได้ส่งผลกระทบในทุก ๆ ทางไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนวิธีใหม่เพื่อสดการสัมผัสใกล้ชิดกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ เศรษฐกิจในช่วงนี้ ที่ล้มระเนระนาดกันทุกภาคส่วน บางคนได้รับผลกระทบลากยาวตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว จนถึงตอนนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถกลับไปจับจ่ายได้อย่างเดิมอีก

ทั้งนี้ก็ได้มีมาตรการจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ออกมาช่วยเยียวยาผ่อนหนักเป็นเบาให้กับลูกหนี้ รวมทั้งบุคคลที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19 นี้อยู่ และนั่นก็รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อพักชำระหนี้รถยนต์ออกมาด้วยเช่น จนถึงตอนนี้แต่ละมาตรการในแต่ละสถาบันการเงินนั้น จะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วบ้างนั้น Motto RAKA ขอรวบรวมมาให้ทุกคนได้ทราบกัน

ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ฉบับที่ 5/2564 เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาให้ลูกหนี้สมัครรับความช่วยเหลือและให้ผู้ให้บริการทางการเงินเร่งปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุก

โดยนายรณดล นุ่มนนท์ ที่ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือใหญ่ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม จึงจำเป็นที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะขอให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไปจนถึงผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (ผู้ให้บริการทางการเงิน) เร่งออกมาช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวดังนี้

มาตรการพักชำระหนี้จากสถาบันการเงิน

1. ทำการขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยเข้ามาสมัครรับความช่วยเหลือได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ซึ่งจากเดิมที่ครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยลูกหนี้สามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง หรือนายจ้าง หรือเจ้าของกิจการ ก็สามารถที่จะมาสมัครขอรับความช่วยเหลือแทนลูกหนี้ได้ ตัวอย่างเช่น กรณีสินเชื่อสวัสดิการ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง เพื่อให้การขอรับความช่วยเหลือของลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

2. ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (ให้ผู้ให้บริการทางการเงิน) เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท

ทั้งลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับประเภทสินเชื่อ และต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของลูกหนี้โดยจำแนกตามลักษณะธุรกิจและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีแนวทางต่าง ๆ ดังนี้

 • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น การลดค่างวด การขยายระยะเวลาชำระหนี้ การต่ออายุวงเงินหรือคงวงเงิน การเปลี่ยนประเภทหนี้จากสินเชื่อระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว การปลอดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยชั่วคราว การลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าอัตราตลาด เป็นต้น
 • การให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม
 • พิจารณาชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก. soft loan
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม

พักชำระหนี้รถยนต์ของสถาบันการเงินต่าง ๆ (อัพเดตล่าสุด)

เครดิตรูปภาพ: www.bot.or.th

ทั้งนี้ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ยังได้แนะนำ 8 ทางเลือกสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเป็นตัวช่วยลูกหนี้ โดยรายละเอียดมีดังนี้

เริ่มต้นกับ 3 ขั้นตอนสำคัญ ที่จะให้ประชาชนได้ตระหนักถึง ได้แก่

 1. อย่ามัวรอรีชักช้าจนกลายเป็นหนี้เสีย หากคิดว่าเริ่มจะผ่อนไม่ไหวแล้ว ให้รีบดำเนินการติดต่อสถาบันการเงินโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เสียประวัติข้อมูลเครดิต
 2. แต่ถ้าหากกลายเป็นหนี้เสียแล้ว ก็ยังเข้าไปติดต่อสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมและสามารถผ่อนไหวได้
 3. ให้เตรียมตัวก่อนที่จะเข้าไปเจรจา ให้นั่งคิดทบทวนก่อนว่าแนวทางปรับโครงสร้างหนี้แบบไหนที่จะเหมาะสมกับเรามากที่สุด

สำหรับ 8 วิธีปรับโครงสร้างหนี้นั้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ก็มีวิธีท่องจำง่าย ๆ ไว้ว่า “ยืด / พัก / ลด / ยก / เพิ่ม / เปลี่ยน / รี” ซึ่งแต่ละคำมีความหมายดังนี้

1. ยืด หมายถึง การยืดหนี้หรือการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด ทั้งนี้การยืดหนี้จะป็นการช่วยให้ภาระการผ่อนหนี้สินสามารถสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง ยกตัวอย่างเข่น สินเชื่อที่มีระยะเวลาของการผ่อนนาน 10 ปี และทำการผ่อนมาแล้ว 6 ปี และเหลืออีกเพียง 4 ปี แต่เริ่มผ่อนต่อไม่ไหวแล้ว ก็จะขอขยายระยะเวลาให้ยาวออกไป โดยจะทำให้ยอดผ่อนชำระต่อเดือนปรับลดลง

            ทั้งนี้ สถาบันการเงินอาจจะมีการพิจารณาอายุตัวของผู้กู้ประกอบร่วมด้วย โดยในอดีตค่าเฉลี่ยของระยะเวลาผ่อนชำระหลังจากการปรับโครงสร้างหนี้จะอยู่ที่ 8 ปี โดยประมาณ

2. พัก หมายถึง การพักชำระเงินต้นช่วยลดภาระการผ่อนชั่วคราว ตามปกติแล้ว ค่างวดที่ผ่อนชำระจะประกอบกันด้วย 2 ส่วน นั่นคือ เงินต้นและดอกเบี้ย ยกตัวอย่างเช่น เดิมทีสัญญาเงินกู้กำหนดค่าผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน อยู่ที่เดือนละ 20,000 บาท ซึ่งมีเงินต้น 8,000 บาท และดอกเบี้ย 12,000 บาท ดังนั้น การพักชำระเงินต้นจะส่งผลทำให้ค่างวดเหลือจำนวนเงินเพียง 12,000 บาท แต่สำหรับการผ่อนแบบนี้ ตัวเงินต้นนั้นจะไม่ลดลงไปในช่วงที่พัก กลับกันจะทำให้ลูกหนี้ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่มากในช่วงท้ายของสัญญา (balloon) หรือทำให้ต้องเป็นหนี้พร้อมกับแบกภาระดอกเบี้ยที่ยาวนานมากขึ้น

ทั้งนี้ สถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจจะพิจารณาพักชำระเงินต้น เป็นเวลา 3-6 เดือน แต่ถ้าหากสถานการณ์ดีขึ้น ลูกหนี้ก็สามารถนำเงินก้อนมาโปะเพื่อลดจำนวนหนี้ก่อนที่จะถึงกำหนด จะเป็นการทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายมีจำนวนลดลงและทำให้หนี้หมดเร็วขึ้น

พักชำระหนี้รถยนต์ของสถาบันการเงินต่าง ๆ (อัพเดตล่าสุด)

3. ลด หมายถึง การลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลงนั้นจะทำให้ค่างวดที่จ่าย แต่ละเดือนแบ่งไปตัดลดเงินต้นได้มากขึ้นอีกด้วย และเมื่อเงินต้นลดลง ภาระดอกเบี้ยก็จะลดลงไปด้วย เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น หากเราทำการกู้ยืมโดยมีอัตราดอกเบี้ย MOR+2% ต่อปี และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ยเดิมไม่ไหวอีกต่อไป ก็สามารถยื่นเรื่องขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ำลงได้

ทั้งนี้ สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะพิจารณาลดให้หรือไม่นั้น ก็จะต้องดูจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น ต้นทุนของสถาบันการเงิน ประวัติการผ่อนชำระของลูกหนี้ ประเภทสินเชื่อ ไปจนถึงหลักประกัน

4. ยก หมายถึง การยก หรือการผ่อนปรนดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระหนี้ในช่วงต้น 2563 ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศให้สถาบันการเงิน ทำการคิดดอกเบี้ยปรับบนฐานของงวดที่ผิดนัดชำระจริงเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกหนี้ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้อีกขึ้นด้วย

ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยปรับได้ แต่ต้องไม่เป็นภาระแก่ลูกหนี้จนเกินไป หรือเป็นเหตุให้ภาระหนี้สูงขึ้นเกินไปจนไม่สามารถชำระได้

พักชำระหนี้รถยนต์ของสถาบันการเงินต่าง ๆ (อัพเดตล่าสุด)

5. เพิ่ม หมายถึง การเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนสำหรับภาวะที่เหตุการณ์ในอนาคตมีความไม่แน่นอน และผันผวนสูง เงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกว่า working capital (WC) ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาช่วยหล่อเลี้ยงธุรกิจต่าง ๆ ให้สามารถมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงสนับสนุนให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ออกสินเชื่อ WC ใหม่แก่ธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยแยกการจัดชั้นสินเชื่อนี้ออกจากสินเชื่ออื่นที่อาจจะกลายเป็น NPL ไปแล้ว อีกทั้งยังช่วยให้กิจการยังมีบัญชีสินเชื่อสถานะปกติไว้ใช้งานต่อไป

ทั้งนี้ ผู้กู้ควรเตรียมตัว เตรียมเหตุผลและประมาณการรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะ 6-12 เดือนในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า ไปจนถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงาน ก็เพื่อเป็นการให้สถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินนั่นเอง

นอกจากนี้ สถาบันการเงินอาจจะพิจารณาจากประวัติการผ่อนชำระ ยกตัวอย่างเช่น 1 ปีที่ผ่านมาลูกหนี้มีการชำระหนี้ทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าใด วงเงิน WC ที่ขอเพิ่มเติมนั้นก็จะคิดให้เป็นจำนวนสัดส่วนหนึ่งของภาระหนี้นั่นเอง

6. เปลี่ยน หมายถึง การเปลี่ยนประเภทหนี้โดยหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยแพงนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกเปลี่ยนประเภทให้เป็นหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง ยกตัวอย่างเช่น ลูกหนี้ SMEs ที่ใช้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยสูง 18% และ 28% หรือลูกหนี้มีวงเงิน O/D ใช้วงเงินเต็ม

            ทั้งนี้ สถาบันการเงินอาจจะพิจารณาเปลี่ยนจากสินเชื่อหมุนเวียนที่อัตราดอกเบี้ยแพง ให้ไปเป็นสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง

พักชำระหนี้รถยนต์ของสถาบันการเงินต่าง ๆ (อัพเดตล่าสุด)

7. ปิด หมายถึง การปิดจบด้วยการจ่ายเงินก้อนถ้าหากลูกหนี้มีความสามารถพอในการหา เงินก้อนได้จำนวนหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น เงินออม เงินที่ยืมมาจากญาติมิตร หรือเงินที่ได้มาจากการ ขายทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะไม่ได้มีจำนวนมากเท่ากับยอดหนี้ที่มีอยู่ ก็สามารถจะเข้าไปเจรจาขอส่วนลด ให้เพียงพอต่อการปิดหนี้ ซึ่งจะเป็นการทำให้หมดภาระค่างวดรายเดือนไปอีกหนึ่งก้อนด้วยนั่นเอง

            ทั้งนี้ สถาบันการเงินอาจจะมีการกำหนดระยะเวลาการชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้น ๆ อาจจะ6 เดือน หรือเพียง 1-2 งวดเท่านั้น โดยการเจรจาขอปิดจบแบบมีส่วนลดจะทำได้ค่อนข้างยาก ในกรณีที่มีหลักประกันมูลค่าสูงกว่ายอดหนี้

8. รี หมายถึง การรีไฟแนนซ์ (refinance) ก็คือการปิดสินเชื่อจากเจ้าหนี้เดิมและย้ายไปใช้สินเชื่อของเจ้าหนี้ใหม่ที่ให้เงื่อนไขดีกว่า ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหนี้ใหม่ให้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง โดยจะนำหนี้ใหม่ไปชำระหนี้เดิมที่คงค้างอยู่ก่อน สำหรับหลาย ๆ คนอาจจะคุ้นเคยกับการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านและสินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกันอยู่แล้ว ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนให้เกิดตลาดรีไฟแนนซ์สำหรับหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล (หนี้บัตร) ซึ่งช่วงต้นปี 2563 ทางธนาคารออมสินได้นำเสนอผลิตภัณฑ์รีไฟแนนซ์หนี้บัตร โดยจะรับรีไฟแนนซ์หนี้บัตรสำหรับลูกหนี้ที่มีวินัยทางการเงินและประวัติการชำระดี

พักชำระหนี้รถยนต์ของสถาบันการเงินต่าง ๆ (อัพเดตล่าสุด)

สำหรับการพักชำระหนี้รถยนต์ของแต่ละสถาบันการเงินนั้น ก็จะมีมาตรการที่คล้าย ๆ กันอยู่หลายสถาบันการเงิน สามารถจำแนกออกเป็นดังนี้

1. สินเชื่อส่วนบุคคล, จำนำทะเบียนรถ*

สินเชื่อส่วนบุคคลนั้น ให้เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด, คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% หรือลดอัตราผ่อนขั้นต่ำ, สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด หรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนั้น สามารถลดค่างวดได้อย่างน้อย 30%

 • ธนาคารและสถาบันการเงินที่พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เงินต้น+ดอกเบี้ย) ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาต, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, มิตรสิบ เสกเงิน, เอเซียเสริมกิจ, เอเอเอ็ม จัดไฟแนนซ์, ใจกว้าง สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สถาบันการเงินที่พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 4 เดือน (เงินต้น+ดอกเบี้ย) ได้แก่ ศรีสวัสดิ์
 • ธนาคารและสถาบันการเงินที่พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เงินต้น+ดอกเบี้ย) ได้แก่ ธ.ก.ส. และ G Capital
 • ธนาคารและสถาบันการเงินที่พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เงินต้น+ดอกเบี้ย) ได้แก่ ธ.ก.ส. และ SG Capital
 • ธนาคารและสถาบันการเงินที่มีการให้สินเชื่อเพิ่ม ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส., พรอมิส (ขยายวงเงินได้ถึง 2 เท่า)
 • ธนาคารและสถาบันการเงินที่สามารถพักชำระเงินต้น ได้แก่

3 เดือน: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,
6 เดือน: บัตรเครดิตกสิกรไทยและเงินเทอร์โบ
3-6 เดือน: ธนาคารออมสิน
6-12 เดือน: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, SG Capital และใจกว้าง สินเชื่อส่วนบุคคล

 • ธนาคารและสถาบันการเงินที่ขยายระยะเวลาหรือเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส., ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคาร Citibank, ธนาคาร CIMB, ใจกว้าง สินเชื่อส่วนบุคคล, มิตรสิบ เสกเงิน, เอเซียเสริมกิจ, เงินเทอร์โบ, SG Capital, Capital, มิตรสินด่วน
 • ธนาคารและสถาบันการเงินที่ลดอัตราผ่อนชำระหรือค่างวด ได้แก่  ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารธนชาต/ทหารไทย, ธนาคาร CIMB, ธนาคารทิสโก้, ธนาคาร Citibank, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, เอเอ็ม จัดไฟแนนซ์, สมหวัง เงินสั่งได้, เงินเทอร์โบ, เอเซียเสริมกิจ, ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง, มิตรสินด่วน, ศรีสวัสดิ์, เฮงลิสซิ่ง, SG Capital, มันนี่
 • ธนาคารและสถาบันการเงินที่ลดดอกเบี้ย ได้แก่
  อัตราดอกเบี้ยที่ 22%: ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารยูโอบี, ธนาคาร Citibank, ธนาคารธนชาต, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยที่ 25%: สินเชื่อพรอมิส

และอื่น ๆ ได้แก่ ธนาคาร CIMB, กรุงศรีอยุธยา, ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน, เอเซียเสริมกิจ, มิตรสินด่วน, ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง

ประกาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการพักชำระหนี้

เครดิตรูปภาพ: www.bot.or.th

2. สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับคนที่กู้รถกับธนาคาร

สามารถเลื่อนชำระค่างวด 3 เดือน (เงินต้น+ดอกเบี้ย) หรือสามารถลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

 • ธนาคารที่พักชำระหนี้ 3 เดือน (เงินต้น+ดอกเบี้ย) ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต/ทหารไทย, ธนาคาร CIMB (รถยนต์และมอเตอร์ไซค์) , ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารที่ทำการลดค่างวด ได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต/ทหารไทย, ธนาคาร CIMB, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคาร ICBC, ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารที่ทำการลดดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ ได้แก่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 1 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • ธนาคารที่ขยายระยะเวลา ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารธนชาต/ทหารไทย, ธนาคาร CIMB, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคาร ICBC, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการพักชำระหนี้ ของธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เครดิตรูปภาพ: www.bot.or.th

3. สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับคนที่กู้รถกับ Non-bank

สามารถเลื่อนชำระค่างวด 3 เดือน (เงินต้น+ดอกเบี้ย) หรือสามารถลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

สถาบันการเงินที่พักชำระหนี้ 3 เดือน (เงินต้น+ดอกเบี้ย) ได้แก่

3 เดือน: เมืองไทยแคปปิตอล, ฮอนด้า ลีสซิ่ง, กรุงศรีออโต้, สมหวัง เงินสั่งได้, เวิลด์ลีส, ราชธานีลิสซิ่ง

4 เดือน: ศรีสวัสดิ์

12 เดือน: SG Capital

สถาบันการเงินที่พักชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ได้แก่

3-6 เดือน: ECL Auto Cash

7 เดือน: ศรีสวัสดิ์

2 เดือน: SG Capital

สถาบันการเงินที่รับรีไฟแนนซ์

ได้แก่ ราชธานีลิสซิ่ง

สถาบันการเงินที่ลดค่างวด

ได้แก่ ฮอนด้า ลีสซิ่ง, เฮงลิสซิ่ง, สมหวัง เงินสั่งได้, เอเซียเสริมกิจ, อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง, สตาร์มันนี่, ECL Auto Cash, SG Capital, SANY, กรุงศรีออโต้, ราชธานีลิสซิ่ง

สถาบันการเงินที่ขยายระยะเวลา

ได้แก่ ฮอนด้า ลีสซิ่ง, เฮงลิสซิ่ง, สมหวัง เงินสั่งได้, เอเซียเสริมกิจ, อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง, สตาร์มันนี่, ECL Auto Cash, SG Capital, SANY, ราชธานีลิสซิ่ง

พักชำระหนี้รถยนต์ของสถาบันการเงินต่าง ๆ (อัพเดตล่าสุด)

เครดิตรูปภาพ: www.bot.or.th

4. ช่องทางติดต่อกับทางธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ

สำหรับช่องทางติดต่อกับสถาบันการเงินต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ดังแหล่งข้อมูลด้านล่างนี้

พักชำระหนี้รถยนต์ของสถาบันการเงินต่าง ๆ (อัพเดตล่าสุด)

พักชำระหนี้รถยนต์ของสถาบันการเงินต่าง ๆ (อัพเดตล่าสุด)

ประกาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องช่องทางการติดต่อสถาบันการเงิน 3

ประกาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องช่องทางการติดต่อสถาบันการเงิน 4

ประกาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องช่องทางการติดต่อสถาบันการเงิน 5

ประกาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องช่องทางการติดต่อสถาบันการเงิน 6

ประกาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องช่องทางการติดต่อสถาบันการเงิน 7

ประกาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องช่องทางการติดต่อสถาบันการเงิน 8

ประกาศจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องช่องทางการติดต่อสถาบันการเงิน 9

เครดิตรูปภาพ: www.bot.or.th

หมายเหตุ* ความแตกต่างระหว่างการจำนำทะเบียนและการรีไฟแนนซ์

1. การจำนำเล่มทะเบียนรถ

จำนำเล่มทะเบียนรถนั้น มีข้อดีคือ

 • สามารถได้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า
 • รออนุมัติไม่นาน ได้รับเงินไว
 • ไม่มีการเช็กเครดิต คนที่ติดเครดิตบูโรก็สามารถจำนำได้
 • ยังทีรถไว้ขับขี่ และไม่ต้องนำรถไปจอดที่อื่นให้เสี่ยงอันตราย

การจำนำเล่มทะเบียนรถ คือการใช้เล่มทะเบียนของรถยนต์เป็นหลักประกันสำหรับการขอสินเชื่อกู้ยืมกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะต้องเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้วและเจ้าของรถมีเล่มทะเบียนรถอยู่ในมือ ขั้นตอนจะไม่มีการโอนเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งรถก็ยังสามารถอยู่กับเจ้าของได้อีกด้วย ทั้งนี้ อายุของรถที่นำไปจำนำทะเบียนรถนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินที่เราไปติดต่อ

2. การรีไฟแนนซ์รถยนต์

รีไฟแนนซ์รถยนต์นั้น มีข้อดีคือ

 • ได้อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงกว่าเดิม
 • สามารถเลือกปรับระยะเวลาการผ่อนให้นานขึ้น ช่วยในการผ่อนต่องวดน้อยลงได้
 • มีเงินส่วนต่างจากการประเมินที่นำออกมาใช้ได้ ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสินเชื่อเงินกู้ประเภทอื่น

รีไฟแนนซ์รถยนต์ คือการที่ผู้เช่าซื้อทำเรื่องยื่นกู้เงินก้อนใหม่เพื่อเอาไปปิดบัญชียอดกู้เดิมที่ติดอยู่กับรถ ซึ่งจะเป็นไฟแนนซ์เจ้าหนี้ใหม่หรือเจ้าหนี้เก่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเสนอของแต่ละเจ้า โดยรูปแบบจะเหมือนการยื่นขอไฟแนนซ์เมื่อครั้งที่ยื่นกู้ซื้อรถทั่วไป แต่ยอดกู้จะอยู่ที่เท่าไรนั้นก็ขึ้นอยู่การประเมินของเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ หากถ้ายอดประเมินสูงกว่ายอดเดิมที่รถยังค้างอยู่ ผู้กู้ก็จะสามารถนำเงินส่วนต่างนี้ออกมาใช้ได้เป็นเหมือนสินเชื่อเงินกู้อีกด้วย

ดังนั้น การจำนำเล่มทะเบียนรถจะเป็นการยื่นกู้โดยมีตัวรถมาช่วยในการค้ำประกัน แต่การรีไฟแนนซ์นั้นจะเป็นการยื่นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้จากเงินกู้ก้อนใหม่ แต่การจำนำเล่มทะเบียนรถนั้นมีตัวรถมาช่วยค้ำประกัน ขั้นตอนในการยื่นเรื่องจำนำรถนั้นจะอนุมัติได้ง่ายกว่า ถึงแม้เราจะติดแบล็กลิสต์ก็สามารถจำนำได้