ไขข้อข้องใจ ทำอย่างไรถึงจะได้ใบขับขี่สากล

Home / Cars / ไขข้อข้องใจ ทำอย่างไรถึงจะได้ใบขับขี่สากล
Image: Pixabay การเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศสามารถทำได้หลายต่อหลายวิธี โดยเฉพาะในประเทศที่เจริญและทันสมัยมีระบบขนส่งมวลชนเพรียบพร้อมอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเรา ซึ่งมีตั้งแต่ รถไฟฟ้า, แทรมหรือรถราง, รถโดยสารประจำทางทั้งในเมือง-ระหว่างเมือง…

Image: Pixabay

การเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศสามารถทำได้หลายต่อหลายวิธี โดยเฉพาะในประเทศที่เจริญและทันสมัยมีระบบขนส่งมวลชนเพรียบพร้อมอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเรา ซึ่งมีตั้งแต่ รถไฟฟ้า, แทรมหรือรถราง, รถโดยสารประจำทางทั้งในเมือง-ระหว่างเมือง และ รถไฟฟ้าความเร็วสูง แต่ในปัจจุบันการขับรถเที่ยวในต่างประเทศก็กำลังเป็นที่นิยมไม่แพ้กัน ไม่เฉพาะแค่ในญี่ปุ่นด้วย ซึ่งต้องใช้ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือที่เรารู้จักกันดีคือ “ใบขับขี่สากล” วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการขอใบขับขี่สากลว่าต้องเตรียมตัวยังไงและมีขั้นตอนอะไรบ้าง

ไขข้อข้องใจ ทำอย่างไรถึงจะได้ใบขับขี่สากล 1 - 55221

Image: Pixabay

ทำที่ไหนได้บ้าง

1. กรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

2. ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DLT Call Center 1584

เอกสารที่ต้องเตรียม

ไขข้อข้องใจ ทำอย่างไรถึงจะได้ใบขับขี่สากล 2 - 55221

Image: Pixabay

1. สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ

2. บัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ

3. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ, ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ, ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ, ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ, ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ยังไม่หมดอายุ (พร้อมฉบับจริง), ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ที่ยังไม่หมดอายุหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ***(พร้อมฉบับจริง)*** แล้วแต่กรณี

4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป *(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป

5. สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

6. ค่าธรรมเนียมในการทำใบขับขี่สากลอยู่ที่ 505 บาท

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล

ไขข้อข้องใจ ทำอย่างไรถึงจะได้ใบขับขี่สากล 3 - 55221

Image: Pixabay

ไขข้อข้องใจ ทำอย่างไรถึงจะได้ใบขับขี่สากล 4 - 55221

Image: Nongluk Singhachotsukpat / Shutterstock.com 

1. ยื่นเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2. ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น.) / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / รับใบขับขี่

*ในกรณีที่เจ้าตัวไม่สามารถมาทำได้ด้วยตัวเอง ให้แนบหลักฐานมาเพิ่มเติม ดังนี้

1. ใบมอบอำนาจ ติดแสตมป์ 10 บาท

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ ที่ยังไม่หมดอายุ

4. ผู้มอบอำนาจเซ็นชื่อรับรองสำเนาหลักฐานทุกฉบับ

สุดท้ายต้องจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

ไขข้อข้องใจ ทำอย่างไรถึงจะได้ใบขับขี่สากล 5 - 55221

Image: Pixabay

เป็นยังไงกันบ้างกับขั้นตอนของการทำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ไม่ยากเลยถ้าเรารู้ข้อมูลและเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้พร้อม นอกจากนี้ถ้าหากคุณจะไปขับรถไปเที่ยวประเทศอาเซียน แล้วมีใบขับขี่แบบ Smart Card ก็สามารถใช้ได้เลย ไม่จำเป็นต้องทำใบขับขี่สากล และที่สำคัญคือ ใบขับขี่สากล มีอายุอยู่ได้เพียงแค่ 1 ปี ถ้าทำแล้วอย่าลืมรีบใช้กัน


เข้าชม ตลาดรถ และโพสต์ขายรถของท่านได้ที่ ตลาดรถ รถมือสอง รถบ้าน

เช็คราคาซื้อ รถใหม่ รถมือสองได้ที่นี่ เช็คราคารถใหม่ รถมือสอง ฟรี!

เช็คราคาคงเหลือของรถของคุณได้ที่นี่ เช็คราคารถของคุณ ฟรี!

เข้าอ่านบทความรีวิวรถต่างๆ ได้ที่  รีวิวรถยนต์

เข้าอ่านบทความไลฟ์สไตล์ และ เกร็ดความรู้ ต่างๆ ได้ที่นี่ ไลฟ์สไตล์ /เรียนรู้เรื่องรถ

เข้าชมบทความอัพเดท ข่าวสารในวงการรถยนต์ ได้ที่นี่

สนใจเรื่องการประมูลรถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มอตโต้ อ๊อคชั่น

Advertisement

Advertisement