“การที่เราจะเดินไปข้างหน้า หรือจะทำอะไรก็ตาม ควรคิดภาพของอนาคตไว้ให้เป็นหลัก” กฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย อย่างที่ทราบกันว่ายานยนต์ไฟฟ้านั้นเริ่มมีความนิยม…
เปิดบทสัมภาษณ์ คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย
“การที่เราจะเดินไปข้างหน้า หรือจะทำอะไรก็ตาม ควรคิดภาพของอนาคตไว้ให้เป็นหลัก” กฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย อย่างที่ทราบกันว่ายานยนต์ไฟฟ้านั้นเริ่มมีความนิยม แพร่หลายไปทั่วโลก และประเทศไทยก็เห็นตัวเลขผู้ใช้เติบโตขึ้นอย่า
อ่านเพิ่มเติม
Motto Auto All-Stars MottoRaka เสนอ section บทความใหม่เรียกว่า Motto Auto All-Stars…
เปิดบทสัมภาษณ์ คุณรัฐการ จูตะเสน รองกรรมการผู้บริหาร ฟอร์ด มอเตอร์ ประเทศไทย
Motto Auto All-Stars MottoRaka เสนอ section บทความใหม่เรียกว่า Motto Auto All-Stars ที่จะนำพาผู้อ่านให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเชิงลึกของตลาดรถยนต์ ผ่านมุมมอง ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ บุคลากรที่สำคัญทั้งภาครัฐ และเอกชนในตลาดรถยนต์ ในบทความนี้เราได้เกียรติพูดคุยกับรองกรรมการผู้บริหา
อ่านเพิ่มเติม