Cr: www.nissan.co.th  ถ้าจะให้พูดถึงรถยนต์ตัวแรงของค่ายรถจากดินแดนอาทิตย์อุทัย คิดว่าคงไม่มีใครไม่นึกถึงเจ้า Nissan GT-R อย่างแน่นอน เพราะว่าฉายานักฆ่าซุปเปอร์คาร์นั้นไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่อย่างใด นับเป็นรถในฝันของผู้ชายรักความเร็วหลายคน รวมถึงผมด้วย…
Nissan GT-R Premium Luxury 2021 ก็อตซิล่านักฆ่าซุปเปอร์คาร์ ขุมพลัง 565 แรงม้า
Cr: www.nissan.co.th  ถ้าจะให้พูดถึงรถยนต์ตัวแรงของค่ายรถจากดินแดนอาทิตย์อุทัย คิดว่าคงไม่มีใครไม่นึกถึงเจ้า Nissan GT-R อย่างแน่นอน เพราะว่าฉายานักฆ่าซุปเปอร์คาร์นั้นไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่อย่างใด นับเป็นรถในฝันของผู้ชายรักความเร็วหลายคน รวมถึงผมด้วย ซึ่งประวัติความเป็นมาของเจ้าก็อตซิล่าตัวนี้ก็มีมา
อ่านเพิ่มเติม