อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูก หรือฝ่ายผิด ก่อนที่เราจะตื่นตระหนกกับที่ที่เกิดขึ้นข้างหน้าเรา สิ่งแรกที่ควรทำหลังจากลงมาตรวจสอบเหตุการณ์ และความเสียหายที่เกิดขึ้น และสิ่งที่สำคัญและเป็นตัวช่วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อน ๆ ในครั้งนี้ คือการโทรหาบริษัทประกันรถยนต์ที่ทำประกันภัยไว้…
เบอร์แจ้งเหตุบริษัทประกันภัยรถยนต์
อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูก หรือฝ่ายผิด ก่อนที่เราจะตื่นตระหนกกับที่ที่เกิดขึ้นข้างหน้าเรา สิ่งแรกที่ควรทำหลังจากลงมาตรวจสอบเหตุการณ์ และความเสียหายที่เกิดขึ้น และสิ่งที่สำคัญและเป็นตัวช่วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อน ๆ ในครั้งนี้ คือการโทรหาบริษัทประกันรถยนต์ที่ทำประกั
อ่านเพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากทักษะการขับขี่รถยนต์ ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบภายในรถยนต์ ไปจนถึงการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ในเบื้องต้นด้วยตัวเองแล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่รถยนต์ควรมีไว้ติดตัวอยู่เสมอ นั่นก็คือเบอร์โทรฉุกเฉินเกี่ยวกับรถยนต์ เพราะเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าในอนาคตรถยนต์ที่เราขับอยู่นั้นจะเกิดความเสียหายหรือไปประสบอุบัติเหตุตอนไหน…
รถเสียรถพังไม่ต้องนั่งกุมขมับกับเบอร์โทรฉุกเฉินเกี่ยวกับรถยนต์
นอกเหนือไปจากทักษะการขับขี่รถยนต์ ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบภายในรถยนต์ ไปจนถึงการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ในเบื้องต้นด้วยตัวเองแล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่รถยนต์ควรมีไว้ติดตัวอยู่เสมอ นั่นก็คือเบอร์โทรฉุกเฉินเกี่ยวกับรถยนต์ เพราะเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าในอนาคตรถยนต์ที่เราขับอยู่นั้นจะเกิดความเสียหายหรื
อ่านเพิ่มเติม