รถยนต์นั้นก็สิ่งของอื่น ๆ อีกหลายสิ่งที่ย่อมมีวันเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่การที่รถยนต์นั้นจะเสื่อมสภาพเร็วหรือช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงดูแลรักษาและหมั่นตรวจเช็กสภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ อยู่เป็นประจำหรือไม่ ซึ่งถ้าหากปล่อยปละละเลยไม่หมั่นดูแลและตรวจเช็กรถยนต์ของเราแล้ว นั่นหมายถึงการเสื่อมสภพาอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วหรืออาจจะทำให้ปัญหาบางอย่างในรถยนต์ของเรานั้นมีผลกระทบช่วงที่มีการขับขี่ก็เป็นได้ ทั้งนี้จะมีวิธีการตรวจสอบอยู่อย่างหนึ่งที่เรียกกันว่า “Dyno…
อะไรคือ Dyno? แล้วมีความสำคัญอย่างไรกับการทดสอบรถยนต์
รถยนต์นั้นก็สิ่งของอื่น ๆ อีกหลายสิ่งที่ย่อมมีวันเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่การที่รถยนต์นั้นจะเสื่อมสภาพเร็วหรือช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงดูแลรักษาและหมั่นตรวจเช็กสภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ อยู่เป็นประจำหรือไม่ ซึ่งถ้าหากปล่อยปละละเลยไม่หมั่นดูแลและตรวจเช็กรถยนต์ของเราแล้ว นั่นหมายถึงการเสื่อมสภพาอา
อ่านเพิ่มเติม